Zaključivanje Memoranduma o saradnji s Pravnim fakultetom Univerziteta u Travniku

Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas je zaključio Memorandum o saradnji s Pravnim fakultetom Univerziteta u Travniku.

Memorandum su potpisali predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mato Tadić i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku akad. prof. dr. Džemal Najetović u sjedištu Ustavnog suda u Sarajevu.

Cilj ovog memoranduma je uspostavljanje i unapređenje saradnje s Pravnim fakultetom Univerziteta u Travniku na način da se osigura konstantna razmjena iskustva i informacija stručnog i naučnog karaktera od zajedničke koristi za obje institucije, kao i da se studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku osigura praktično upoznavanje s nadležnostima, organizacijom i radom Ustavnog suda BiH.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.