Водич за приступ информацијама

На основу члана 77 став (1) тачка и) Правила Уставног суда Босне и Херцеговине - пречишћени текст („Службени гласник БиХ“ број 94/14), у складу са чланом 20 Закона о слободи приступа информацијама у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ" бр. 28/00, 45/06, 102/09, 62/11 и 100/13), Уставни суд Босне и Херцеговине на сједници одржаној 7. априла 2021. године донио је

ВОДИЧ за приступ информацијама под контролом Уставног суда Босне и Херцеговине