Закон о слободи приступа информацијама

ЗАКОН о слободи приступа информацијама у Босни и Херцеговини - Неслужбени пречишћени текст