Ступање на дужност новог међународног судије

Обавјештавамо да, у складу са чланом 99 Правила Уставног суда Босне и Херцеговине, новоименовани међународни судија Helen Keller ступа на дужност судије Уставног суда Босне и Херцеговине 4. децембра 2020. године.

Уважени судија Keller ће замијенити досадашњег уваженог међународног судију Маргариту Цацу-Николовску, потпредсједницу Уставног суда БиХ, којој је мандат судије престао ex lege према члану VI/1 Устава Босне и Херцеговине 28. новембра 2020. године због тога што је на тај дан навршила 70 година живота, до када траје мандат судија Уставног суда Босне и Херцеговине.

Према члану 82 Правила Уставног суда Босне и Херцеговине, уважени судија Keller је данас потписала свечану изјаву пред предсједником Уставног суда Босне и Херцеговине Златком М. Кнежевићем на који начин је преузела дужност судије Уставног суда БиХ.