Stupanje na dužnost novog međunarodnog sudije

Obavještavamo da, u skladu sa članom 99. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, novoimenovana međunarodna sutkinja Helen Keller stupa na dužnost sutkinje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 4. decembra 2020. godine.

Uvažena sutkinja Keller će zamijeniti dosadašnju uvaženu međunarodnu sutkinju Margaritu Cacu-Nikolovsku, potpredsjednicu Ustavnog suda BiH, kojoj je mandat sudije prestao ex lege prema članu VI/1. Ustava Bosne i Hercegovine 28. novembra 2020. godine zbog toga što je na taj dan navršila 70 godina života, do kada traje mandat sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Prema članu 82. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, uvažena sutkinja Keller je danas potpisala svečanu izjavu pred predsjednikom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatkom M. Kneževićem na koji način je preuzela dužnost sudije Ustavnog suda BiH.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.