Семинар о теми „Право на имовину у смислу члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију о људским правима”

 

Уставни суд Босне и Херцеговине, у сарадњи са Центром AIRE (Advice on Individual Rights in Europe) и уз подршку Британске амбасаде, организовао је семинар о теми „Право на имовину у смислу члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију о људским правима”. Семинар је организован с циљем да се створе услови за побољшање практичне примјене Европске конвенције о људским правима и подршке правосудном систему Босне и Херцеговине у процесу припреме за европске интеграције.

Регистрар Уставног суда Босне и Херцеговине Звонко Мијан обратио се учесницима семинара поздравним говором, дајући подршку раду семинара.

Предавање о теми „Право на имовину у смислу члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију о људским правима” одржале су Николина Катић, помоћник представнице Републике Хрватске пред Европским судом за људска права, и Севима Сали-Терзић, виша правна савјетница у Уставном суду БиХ. Госпођа Катић је са учесницима семинара разговарала о стандардима и принципима кроз праксу Европског суда, фокусирајући се при томе на најзначајније предмете из праксе Европског суда против Републике Хрватске, као што су Вуковић против РХ, Tilocca против РХ, те Statileo против РХ. Госпођа Сали-Терзић је анализирала праксу Уставног суда БиХ и примјену стандарда и принципа заштите права на имовину. Путем практичних вјежби, квизова и симулираног суђења (moot court) учесници су имали прилику да вјежбају примјену стандарда права на имовину у различитим ситуацијама (експропријација, питање национализоване имовине, дозвола за грађење, пензије и друга социјална давања, царине и царински прекршаји итд.). На семинару су учествовали савјетници и сарадници Уставног суда Босне и Херцеговине.

Учесници семинара размијенили су мишљења и становишта о пракси Уставног суда Босне и Херцеговине и Европског суда за људска права чији је циљ да се допринесе цјеловитој заштити људских права и слобода сваког грађанина.

 
Подијели