Seminar o temi „Pravo na imovinu u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju o ljudskim pravima”

 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine, u suradnji sa Centrom AIRE (Advice on Individual Rights in Europe) i uz potporu Britanskoga veleposlanstva , organizirao je seminar o temi „Pravo na imovinu u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju o ljudskim pravima”. Seminar je organiziran s ciljem da se stvore uvjeti za poboljšanje praktične primjene Europske konvencije o ljudskim pravima i potpore pravosudnome sustavu Bosne i Hercegovine u procesu pripreme za europske integracije.

Registrar Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine Zvonko Mijan obratio se sudionicima seminara pozdravnim govorom, dajući pri tome potporu radu seminara.

Predavanje o temi „Pravo na imovinu u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju o ljudskim pravima” održale su Nikolina Katić, pomoćnica zastupnice Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, i Sevima Sali-Terzić, viša pravna savjetnica u Ustavnome sudu BiH. Gospođa Katić je sa sudionicima seminara razgovarala o standardima i načelima kroz praksu Europskoga suda, fokusirajući se pri tome na najznačajnije predmete iz prakse Europskoga suda protiv Republike Hrvatske, kao što su Vuković protiv RH, Tilocca protiv RH, te Statileo protiv RH. Gospođa Sali-Terzić je analizirala praksu Ustavnoga suda BiH i primjenu standarda i načela zaštite prava na imovinu. Putem praktičnih vježbi, kvizova i simuliranoga suđenja (moot court) sudionici su imali priliku vježbati primjenu standarda prava na imovinu u različitim situacijama (eksproprijacija, pitanje nacionalizirane imovine, dozvola za građenje, mirovine i druga socijalna davanja, carine i carinski prekršaji itd.). Na seminaru su sudjelovali savjetnici i suradnici Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine.

Sudionici seminara razmijenili su mišljenja i stajališta o praksi Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine i Europskoga suda za ljudska prava čiji je cilj da se doprinese cjelovitoj zaštiti ljudskih prava i sloboda svakoga građanina.

 
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.