Седма годишња конференција у оквиру правосудног форума за Босну и Херцеговину

Дана 9. новембра 2023. године у Сарајеву је одржан Седми правосудни форум за Босну и Херцеговину под називом “Независност и непристрасност правосуђа”, а у свјетлу измјена и допуна Закона о Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине. 

Форум су организовали Уставни суд Босне и Херцеговине и невладина организација AIRE центар уз подршку Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине (ВСТСБиХ). Окупио је више од 70 предсједника, судија и представника највиших бх. правосудних институција, те судије Европског суда за људска права и представнике међународних организација и цивилног друштва.

У раду Правосудног форума у име Уставног суда БиХ учествовали су: Валерија Галић, предсједница Уставног суда, Мирсад Ћеман и Златко М. Кнежевић, потпредсједници Уставног суда, Леди Бианку, судија Уставног суда, Севима Сали-Терзић, регистрар, Ерда Зачирагић, шефица Кабинета предсједника, Иванка Мркоњић, шефица Одјела за мериторно рјешавање предмета, Ермина Думањић, шефица Одјељења за уставносудску праксу, и Бојан Ербез, правни савјетник.

Форум је отворила предсједница Уставног суда Валерија Галић, која је у свом уводном обраћању нагласила како ВСТСБиХ, као независна и непристрасна институција, има велику улогу на путу остварења судске власти те да од почетка свог формирања представља аутономију правне професије. 

„Сматрам да Закон о измјенама и допунама Закона о ВСТС-у БиХ представља почетак једне озбиљне реформе правосуђа у БиХ. Познато је да је овај закон један од четири кључна закона из препорука за приближавање БиХ Европској унији“, казала је Галић.

Потпредсједник Уставног суда Златко М. Кнежевић, који је и члан Венецијанске комисије и проширеног руководећег одбора Комисије (Enlarged Bureau), на Форуму је учествовао као уводничар и модератор. Он је нагласио да се Венецијанска комисија, савјетодавно тијело Савјета Европе за уставна питања, у неколико наврата бавила темом Закона о ВСТС-у БиХ и давала јасне препоруке, почевши од мишљења о правној сигурности и независности правосуђа у БиХ из 2012. године, преко мишљења о Нацрту закона о ВСТС-у БиХ из 2014. године па све до мишљења из 2021. године.

„У свим мишљењима се истиче неколико ставова: нужност, бар функционалне раздвојености (ако не и формалне) подвијећа за судије и тужиоце, нужност потпуног прецизирања дисциплинске одговорности судија, тужилаца и чланова ВСТС-а БиХ, нужност судске заштите након дисциплинског поступка, а у актуелном мишљењу и врло критична оцјена јединице за интегритет, гдје се посебно наглашава нејасност одредби о функционалној независности, саставу и раду те јединице. Стога је наша данашња расправа на трагу врло критичних оцјена међународних организација, као што је она исказана у ‘Извјештају експерта о стању владавине права у Босни и Херцеговини’ (Pribeov извјештај), али и прегледа новоусвојеног текста и његовог упоређивања с датим мишљењима“, казао је Кнежевић.

Као уводничар и модератор, на Форуму је учествовао и судија Уставног суда Леди Бианку, бивши судија Европског суда за људска права (ЕСЉП). Он је указао на главне изазове ЕСЉП у вези с независношћу и непристрасношћу правосуђа, али и на важност усклађивања бх. правосудних реформи с европским стандардима, а посебно са стандардима успостављеним Европском конвенцијом о људским правима и Венецијанском комисијом, који су од суштинског значаја за амбиције БиХ на путу ка ЕУ.

На Седмој годишњој конференцији Правосудног форума за БиХ закључено је да су измјене Закона о Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине (ВСТСБиХ) значајна прекретница у процесу јачања транспарентности и независности правосудног система, али и на путу приближавања БиХ Европској унији, међутим, новим Законом о ВСТС-у БиХ, који ће бити усвојен наредне године, биће неопходно уклонити постојеће препреке у спровођењу и суштинском дјеловању овог Закона.

Правосудни форум за БиХ, који је организован уз подршку Владе Уједињеног Краљевства, годишњи је догађај који окупља представнике највиших бх. и европских правосудних институција, међународних и невладиних организација, те међународно признате експерте, с циљем унапређења примјене Европске конвенције о људским правима и основним слободама и потпоре правосудном систему БиХ у процесу припреме за европске интеграције. Форум доприноси додатном унапређењу сарадње међу највишим судским инстанцама у БиХ те хармонизацији и уједначавању домаће судске праксе с европским стандардима, а тиме и правној сигурности свих грађана у БиХ.