Sedma godišnja konferencija u okviru pravosudnog foruma za Bosnu i Hercegovinu

Dana 9. studenog 2023. godine u Sarajevu je održan Sedmi pravosudni forum za Bosnu i Hercegovinu pod nazivom „Neovisnost i nepristranost pravosuđa“, a u svjetlu izmjena i dopuna Zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine. 

Forum su organizirali Ustavni sud Bosne i Hercegovine i nevladina organizacija AIRE centar uz podršku Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTVBiH). Okupio je više od 70 predsjednika, sudaca i predstavnika najviših bh. pravosudnih institucija, te suce Europskog suda za ljudska prava i predstavnike međunarodnih organizacija i civilnog društva.

U radu Pravosudnog foruma u ime Ustavnog suda BiH sudjelovali su: Valerija Galić, predsjednica Ustavnog suda, Mirsad Ćeman i Zlatko M. Knežević, dopredsjednici Ustavnog suda, Ledi Bianku, sudac Ustavnog suda, Sevima Sali-Terzić, registrar, Erda Začiragić, šefica Kabineta predsjednika, Ivanka Mrkonjić, šefica Odjela za meritorno rješavanje predmeta, Ermina Dumanjić, šefica Odjeljenja za ustavnosudsku praksu, i Bojan Erbez, pravni savjetnik.

Forum je otvorila predsjednica Ustavnog suda Valerija Galić, koja je u svom uvodnom obraćanju naglasila kako VSTVBiH, kao neovisna i nepristrana institucija, ima veliku ulogu na putu ostvarenja sudske vlasti te da od početka svog formiranja predstavlja autonomiju pravne profesije. 

„Smatram da Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o VSTV-u BiH predstavlja početak jedne ozbiljne reforme pravosuđa u BiH. Poznato je da je ovaj Zakon jedan od četiri ključna zakona iz preporuka za približavanje BiH Europskoj uniji“, kazala je Galić.

Potpredsjednik Ustavnog suda Zlatko M. Knežević, koji je i član Venecijanskog povjerenstva i proširenog rukovodećeg odbora Povjerenstva (Enlarged Bureau), na Forumu je sudjelovao kao uvodničar i moderator. On je naglasio da se Venecijansko povjerenstvo, savjetodavno tijelo Vijeća Europe za ustavna pitanja, u nekoliko navrata bavilo temom Zakona o VSTV-u BiH i davalo jasne preporuke, počev od mišljenja o pravnoj sigurnosti i neovisnosti pravosuđa u BiH iz 2012. godine, preko mišljenja o Nacrtu zakona o VSTV-u BiH iz 2014. godine pa sve do mišljenja iz 2021. godine.

„U svim mišljenjima se ističe nekoliko stavova: nužnost, bar funkcionalne razdvojenosti (ako ne i formalne) podvijeća za suce i tužitelje, nužnost potpunog preciziranja disciplinske odgovornosti sudaca, tužitelja i članova VSTV-a BiH, nužnost sudske zaštite nakon disciplinskog postupka, a u aktualnom mišljenju i vrlo kritična ocjena jedinice za integritet, gdje se posebno naglašava nejasnost odredaba o funkcionalnoj neovisnosti, sastavu i radu te jedinice. Stoga je naša današnja rasprava na tragu vrlo kritičnih ocjena međunarodnih organizacija, kao što je ona iskazana u ‘Izvješću eksperta o stanju vladavine prava u Bosni i Hercegovini’ (Pribeov izvještaj), ali i na tragu pregleda novousvojenog teksta i njegovog uspoređivanja s datim mišljenjima”, kazao je Knežević.

Kao uvodničar i moderator, na Forumu je sudjelovao i sudac Ustavnog suda Ledi Bianku, bivši sudac Europskog suda za ljudska prava (ESLJP). On je ukazao na glavne izazove ESLJP u svezi s neovisnošću i nepristranošću pravosuđa, ali i na važnost usklađivanja bh. pravosudnih reformi s europskim standardima, a posebno sa standardima uspostavljenim Europskom konvencijom o ljudskim pravima i Venecijanskim povjerenstvom, koji su od temeljnog značaja za ambicije BiH na putu ka EU.

Na Sedmoj godišnjoj konferenciji Pravosudnog foruma za BiH zaključeno je da su izmjene Zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine (VSTVBiH) značajna prekretnica u procesu jačanja transparentnosti i neovisnosti pravosudnog sustava, ali i na putu približavanja BiH Europskoj uniji, međutim, novim zakonom o VSTV-u BiH, koji će biti usvojen naredne godine, bit će nužno ukloniti postojeće prepreke u provedbi i suštinskom djelovanju ovog zakona.

Pravosudni forum za BiH, koji je organiziran uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, godišnji je događaj koji okuplja predstavnike najviših bh. i europskih pravosudnih institucija, međunarodnih i nevladinih organizacija, te međunarodno priznate eksperte, s ciljem unapređenja primjene Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i potpore pravosudnom sustavu BiH u procesu pripreme za europske integracije. Forum doprinosi dodatnom unapređenju saradnje među najvišim sudskim instancama u BiH te harmonizaciji i ujednačavanju domaće sudske prakse s europskim standardima, a time i pravnoj sigurnosti svih građana u BiH.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.