Саопштење за јавност

Обавјештавамо да је на основу члана VI/1 Устава Босне и Херцеговине и члана 99 Правила Уставног суда Босне и Херцеговине уваженом међународном судији Уставног суда БиХ Tudoru Pantiruu, потпредсједнику Уставног суда БиХ, 26. октобра 2021. године престао мандат судије овог суда будући да је на тај дан навршио 70 година живота, до када траје мандат судија Уставног суда БиХ.

Уважени судија Pantiru је током свог мандата у Уставном суду дао изузетан допринос раду Уставног суда Босне и Херцеговине.

Саопштење за јавност