Saopćenje za javnost

Obavještavamo da je na osnovu člana VI/1. Ustava Bosne i Hercegovine i člana 99. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine uvaženom međunarodnom sudiji Ustavnog suda BiH Tudoru Pantiruu, potpredsjedniku Ustavnog suda BiH, 26. oktobra 2021. godine prestao mandat sudije ovog suda budući da je na taj dan navršio 70 godina života, do kada traje mandat sudija Ustavnog suda BiH.

Uvaženi sudija Pantiru je tokom svog mandata u Ustavnom sudu dao izuzetan doprinos radu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Saopćenje za javnost
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.