Регионална конференција уставних судова у Теслићу

Регионална конференција уставних судова у Теслићу

У организацији Уставног суда Босне и Херцеговине, у сарадњи с Њемачком фондацијом за међународну правну сарадњу IRZ, у Теслићу је у периоду од 16. до 18. октобра 2019. године одржана Регионална конференција уставних судова о теми „Слобода вјероисповијести у уставно-судској пракси“.

У раду Конференције су учествовали предсједници и судије уставних судова Босне и Херцеговине, Републике Црне Горе, Републике Хрватске, Републике Сјеверне Македоније, Републике Словеније и Републике Србије, те представници и правни експерти Њемачке фондације за међународну правну сарадњу IRZ.

Овогодишњу Конференцију поздравним ријечима отворили су Златко М. Кнежевић, предсједник Уставног суда, и др Stefan Pürner, адвокат, руководилац Одјељења „Југоисточна Европа I“, IRZ.

Уставни суд је још 2003. године покренуо иницијативу за одржавање сусрета уставних судова држава регије. Циљ иницијативе била је размјена искустава, становишта и праксе о примјени права у области владавине права, заштите и поштовања људских права и основних слобода, као и успостављање стручне сарадње у вези с другим питањима од заједничког интереса и значаја за уставне судове земаља у транзицији. Иницијативу су прихватили уставни судови земаља регије, а традиција да се одржавају регионалне конференције, сваки пут с другом темом од заједничког интереса, одвија се у континуитету.

Конференција је, уз мноштво изложених квалитетних презентација/реферата о теми Конференције и дискусија, освијетлила питање слободе вјероисповијести у уставно-судској пракси у земљама регије. У том смислу, Конференција представља још један значајан допринос правној пракси и доктрини уставних судова регије.

Сви радови презентовани на Конференцији биће објављени у зборнику радова Конференције.