Престанак мандата судији Уставног суда Босне и Херцеговине Миодрагу Симовићу

На основу члана VI/1ц) Устава Босне и Херцеговине, уваженом судији Миодрагу Симовићу, потпредсједнику Уставног суда БиХ, 3. новембра 2022. године престао је мандат судије овог суда будући да је на тај дан навршио 70 година живота, до када траје мандат судија Уставног суда БиХ.

Уважени судија Миодраг Симовић је током свог мандата у Уставном суду дао изузетан допринос у раду Уставног суда Босне и Херцеговине.

Престанак мандата судији Уставног суда Босне и Херцеговине Миодрагу Симовићу