Prestanak mandata sucu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Miodragu Simoviću

Na temelju članka VI/1.(c) Ustava Bosne i Hercegovine, uvaženom sucu Miodragu Simoviću, dopredsjedniku Ustavnog suda BiH, 3. studenog 2022. godine prestao je mandat suca ovog suda budući da je na taj dan navršio 70 godina života, do kada traje mandat sudaca Ustavnog suda BiH.

Uvaženi sudac Miodrag Simović je tijekom svog mandata u Ustavnom sudu dao izniman doprinos u radu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Prestanak mandata sucu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Miodragu Simoviću
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.