Предуго трајање судских поступака угрожава владавину права

Предуго трајање судских поступака угрожава владавину права

Права грађана на брзу и ефикасну правду крше се због прекомјерног трајања судских поступака, при чему је један од кључних разлога недовољна и недјелотворна организација правосуђа.

Право на суђење у „разумном року“ била је тема данашњег догађаја који су организовали Уставни суд Босне и Херцеговине (БиХ) и AIRE центар, Програм за Западни Балкан. Министрима правде, представницима правосудних институција и центара за обуку судија и тужилаца представљена је публикација Водич – суђење у разумном року, у којој се анализира примјена овог права и стање у БиХ.

У свом обраћању Златко М. Кнежевић, предсједник Уставног суда БиХ, нагласио је да је право на суђење у „разумном року“ у исто вријеме и обавеза јавне власти да грађанима обезбиједи остваривање њиховог захтјева за интервенцију судске власти.

„Стога су Уставни суд и AIRE центар заједничким напорима објавили овај Водич као јасан доказ колико се у судским поступцима мора и треба водити рачуна о праву на суђење у разумном року, али и каква је актуелна ситуација у Босни и Херцеговини. Истовремено, садржај Водича омогућава његову употребу у оквиру професионалне заједнице у свакодневном раду и, да нагласимо, у новим околностима, када су или донесени или су пред доношењем закони о заштити суђења у разумном року као преглед стандарда који ће се користити приликом оцјењивања да ли су испуњени услови из тих закона“, рекао је предсједник Кнежевић.

Право на суђење у „разумном року“ је право на брзу, ефикасну и „правичну“ правду и гарантовано је Европском конвенцијом о људским правима. Дуготрајни поступци пред судовима у БиХ доводе до системског кршења права грађана, а то се дешава најчешће због недостатака у организацији правосуђа.

Прекомјерно трајање поступака доводи и до повећања броја предмета у судовима, а власти троше значајан дио јавног новца исплаћујући одштете странкама које дуго чекају на рјешавање спорова.

Водич објашњава шта је право на суђење у „разумном року“, на које поступке је оно примјењиво, који су рокови, критеријуми и правни лијекови, те да ли постоји право на новчану компензацију и колики је њен износ. Публикација садржи и значајан број одлука Уставног суда БиХ у којима је примијењена Европска конвенција, као и судска пракса Суда у Стразбуру. Водич је израђен у склопу пројекта „Јачање правосудних капацитета у БиХ за усклађивање домаће судске праксе са европским правним стандардима“, који подржава Британска амбасада у Сарајеву.

Matthew Field, британски амбасадор у БиХ, нагласио је да је обезбјеђење суђења у „разумном року“ стални изазов за све европске земље, па тако и за правосуђе у БиХ.  

„Додатни изазов представља пандемија COVID-19 због заштитних мјера које утичу и на дужину судских поступака. Стога, пред судијама у БиХ стоји тежак задатак – доносити одлуке у разумном року. Али, испуњење тог задатка јача ефикасност правосуђа у БиХ. Надам се да ће Водич и његове препоруке охрабрити све из струке да допринесу заштити права на суђење у 'разумном року'. Тиме ће се уклонити евентуални несразмјер између загарантованих права и стања у пракси“, рекао је амбасадор Field.

Biljana Braithwaite, директорка Програма за Западни Балкан AIRE центра, истакла је како је поштовање права на правично суђење у „разумном року“ у интересу грађана, државе, али и Европског суда за људска права. Кршење овог права за грађане има непоправљиве посљедице јер „закашњела правда је неправда“.

„Поштовање овог права је и у интересу државе Босне и Херцеговине која избјегава стварање лоше слике о заштити људских права. И, коначно, оно је у интересу самог Суда у Стразбуру, који се бори с великим бројем неријешених предмета, којих би било мање да је примјена одредаба Европске конвенције и његових пресуда у државама чланицама дјелотворнија“, изјавила је директорка Braithwaite.

Водич је намијењен судијама, тужиоцима, адвокатима, правобраниоцима и академским истраживачима, али и новинарима и невладиним организацијама који прате рад правосудног система. Публикација је дио ширих активности које AIRE центар спроводи у БиХ, које укључују: успостављање базе судских одлука највиших судова под покровитељством Високог судског и тужилачког савјета, годишњи форум највиших судова у БиХ, сарадњу са центрима за едукацију судија и тужилаца, те израду различитих публикација и извјештаја.