Poziv na intervju - 6.11.2014.

6. novembar 2014. godine - Obavještavaju se kandidati koji su položili pismeni dio stručnog ispita po javnom oglasu za popunjavanje radnog mjesta prevodioca, da će se intervju održati 10. novembra 2014. godine u prostorijama Ustavnog suda, sa početkom u 10.00 sati.
Подијели