Потпредсједник Ћеман на Међународној конференцији у Приштини

На позив предсједнице Уставног суда Републике Косово Гресе Цака-Нимани, делегација Уставног суда Босне и Херцеговине, коју чине потпредсједник Мирсад Ћеман и шефица Одјељења за уставносудску праксу Ермина Думањић, учествовала је у раду Међународне конференције о теми “Допринос уставних судова у заштити и јачању основних вриједности демократије, владавине права и основних људских права и слобода”, која је 24. октобра 2023. године одржана у Приштини, Косово.

Ова међународна конференција одржана је поводом обиљежавања 14. годишњице оснивања Уставног суда Републике Косово. Рад Конференције одвијао се у три сесије под називима: 1. “Улога уставних судова у јачању вриједности демократије и владавине права путем апстрактне контроле уставности норми”, 2.”Улога супранационалних судова у одлучивању уставних судова: интеракција с Европским судом за људска права, Судом правде Европске уније, Афричким судом о људским и правима народа те с Венецијанском комисијом” и 3. Улога уставних судова у заштити основних људских права и слобода путем индивидуалне контроле уставности аката јавних власти”. У оквиру друге сесије потпредсједник Ћеман изложио је реферат под називом “Утицај праксе Европског суда за људска права на праксу домаћих судова у Босни и Херцеговини”.

Конференцији су присуствовали предсједници, потпредсједници, судије уставних судова и других највиших судова, као и правни експерти с којима је потпредсједник Ћеман размијенио стручна мишљења о теми Конференције те о актуелним питањима уставног судства.