Потписивање Меморандума о сарадњи

Потписивање Меморандума о сарадњи

Уставни суд Босне и Херцеговине је 18. новембра 2021. године потписао Меморандум о сарадњи са Високим судским и тужилачким савјетом Босне и Херцеговине (ВСТСБиХ).

Меморандум су потписали предсједник Уставног суда Босне и Херцеговине Мато Тадић и предсједник Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине Халил Лагумџија у току одржавања Правосудног форума за Босну и Херцеговину у Мостару.

Предмет овог меморандума је успостављање сарадње између Уставног суда БиХ и ВСТСБиХ о питањима која су од заједничког интереса.

У складу са овим меморандумом, Уставни суд БиХ ће приоритетно да поступа поводом апелација које су поднијели носиоци правосудних функција након доношења одлуке у дисциплинским поступцима спроведеним у ВСТСБиХ. С друге стране, ВСТСБиХ ће приоритетно да достави Уставном суду БиХ тражене податке потребне за одлучивање о овим апелацијама.