Potpisivanje Memoranduma o saradnji

Potpisivanje Memoranduma o saradnji

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 18. novembra 2021. godine potpisao Memorandum o saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem Bosne i Hercegovine (VSTVBiH).

Memorandum su potpisali predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mato Tadić i predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Halil Lagumdžija u toku održavanja Pravosudnog foruma za Bosnu i Hercegovinu u Mostaru.

Predmet ovog memoranduma je uspostavljanje saradnje između Ustavnog suda BiH i VSTVBiH o pitanjima koja su od zajedničkog interesa.

U skladu sa ovim memorandumom, Ustavni sud BiH će prioritetno postupati povodom apelacija koje su podnijeli nosioci pravosudnih funkcija nakon donošenja odluke u disciplinskim postupcima provedenim u VSTVBiH. S druge strane, VSTVBiH će prioritetno dostaviti Ustavnom sudu BiH tražene podatke potrebne za odlučivanje o ovim apelacijama.

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.