Округли сто о судском одлучивању о посебним истражним радњама у Босни и Херцеговини

Дана 21. октобра 2021. године Центар за управљање безбједносним сектором у Женеви (DCAF) и Уставни суд Босне и Херцеговине су организовали округли сто о теми “Судско одлучивање о посебним истражним радњама: четири године након одлука Уставног суда у предметима бр. У 5/16 и У 21/16”. Двадесет пет учесника се придружило овом догађају одржаном у хотелу „Swiss“ у Сарајеву, док се осталих 30 учесника придружило овом догађају online. Циљ овог округлог стола је био да омогући одржавање дискусије о најрелевантнијим промјенама у законодавству, поступку и судској пракси након подстицајних одлука које је донио Уставни суд БиХ 2017. године у вези са коришћењем посебних истражних радњи (SIMs).

Рад Округлог стола отворио је Мато Тадић, предсједник Уставног суда Босне и Херцеговине. Такође су судјеловале Ермина Думањић, шефица Одјела за судску праксу Уставног суда БиХ, Иванка Мркоњић, шефица Одјела за мериторно рјешавање предмета Уставног суда БиХ и Ванеса Јусуфбеговић, виша правна савјетница.

У јануару 2017. године Уставни суд је донио одлуке у предметима бр. У 5/16 и У 21/16 којима је прогласио неке од одредаба Закона о кривичном поступку БиХ и Закона о Обавјештајно-безбједносној агенцији БиХ неуставним. Те одредбе се односе на природу и тежину кривичних дјела која су покренула коришћење посебних истражних радњи (члан 117 Закона о кривичном поступку БиХ), дозвољено трајање тих мјера (члан 118 Закона о кривичном поступку), временски рок обављања истраге (члан 225 Закона о кривичном поступку БиХ), услове за продужење налога (члан 78 Закона о Обавјештајно-безбједносној агенцији). У септембру 2018. године, више од једне године након одлука Уставног суда БиХ, Парламентарна скупштина БиХ је усвојила амандмане на Закон о кривичном поступку БиХ, којима је замијенила одредбе које су проглашене неуставним; остала три закона о кривичном поступку, Федерације БиХ, Републике Српске и Дистрикта Брчко, касније су измијењена, 2019. и 2020. године. Закон о Обавјештајно-безбједносној агенцији није измијењен до данас. Представници Уставног суда БиХ, врховних судова ентитета, Апелационог суда Дистрикта Брчко, Високог судског и тужилачког савјета БиХ, те остале судије, тужиоци, чланови академије и експерти DCAF-a расправљали су о посљедњим измјенама, покушавајући да процијене да ли су одлуке Уставног суда у потпуности спроведене, или законодавство мора и даље да буде усавршавано. Учесници су преиспитивали посљедње напоре у сврху хармонизације законā о кривичном поступку у четири јурисдикције БиХ, те размијенили идеје о томе како принципи који произилазе из водећих одлука Европског суда за људска права и добре праксе европских земаља могу да инспиришу промјене у домаћем поступку и пракси.

Учесници су били сложни у оцјени да су излагања била релевантна и веома конструктивна с циљем усмјеравања законодавства и судске праксе БиХ, која се још развија, у правцу који је у складу са европским стандардима и најбољом праксом. Пут који води напријед ка јачању судских капацитета за независну контролу посебних истражних радњи подразумијева сталне и иновативне обуке, побољшање документације локалне судске праксе и развој новог знања који су прилагођени бх. практичарима. DCAF и Центар за судску и тужилачку обуку ФБиХ су се обавезали да ће наставити своју сарадњу нудећи значајне едукативне програме судијама, тужиоцима и правним асистентима у БиХ.

Овај догађај је финансирало Министарство иностраних послова Норвешке а организовано је у оквиру Програма за правосуђе и безбједност DCAF-a, који пружа подршку практичарима Западног Балкана у подржавању владавине права и стандарда људских права коришћењем инвазивних метода за прикупљање информација.