Obavještenje

Ustavni sud Bosne i Hercegovine obavještava javnost da su prošle više od 2 godine od kada je svojom prvom odlukom AP-129/04 od 27. maja 2005. usvojio apelacije građana Bosne i Hercegovine podnesene zbog nestanka lica za vrijeme rata na području Bosne i Hercegovine. Tom prilikom Ustavni sud je istakao da je činjenica da ni nakon skoro deset godina od prestanka ratnih dejstava u Bosni i Hercegovini nadležne vlasti nisu apelantima dostavile informacije o sudbini članova njihovih porodica, nestalih tokom ratnog sukoba u Bosni i Hercegovini, dovoljna Ustavnom sudu da zaključi da je u odnosu na članove porodica nestalih lica došlo do povrede prava na zabranu nehumanog postupka, kao i povrede prava na privatan i porodični život. Ustavni sud je tom prilikom naložio Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Vladi Republike Srpske da putem svojih komisija nadležnih za traženje nestalih lica hitno i bez daljnjeg odgađanja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema odluke, apelantima dostave sve dostupne i raspoložive informacije o članovima njihovih porodica nestalih u toku rata na području Bosne i Hercegovine. Također je naloženo stranama iz člana 15. stav 1. Zakona o nestalim licima da odmah i bez daljnjeg odgađanja, a najkasnije u roku od 30 dana, osiguraju operativno funkcioniranje institucija osnovanih u skladu sa Zakonom o nestalim licima, tj. Instituta za nestala lica, Fonda za pomoć porodicama nestalih lica u Bosni i Hercegovini i Centralne evidencije nestalih lica u Bosni i Hercegovini. Navedenu odluku Ustavni sud je dostavio na implementaciju Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Vladi Republike Srpske i Vladi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i naložio da u roku od šest mjeseci od dana dostavljanja odluke obavijeste Ustavni sud o preduzetim mjerama. Na osnovu dostavljenih obavještenja strana, Ustavni sud je zaključio da je njegova Odluka broj AP 129/04 od 27. maja 2005. godine, kao i sve odluke vezane za nestale osobe usvojene nakon nje, samo djelomično izvršena. Naime, obavezane strane su dostavile apelantima sve dostupne i raspoložive informacije o članovima njihovih porodica nestalim u toku rata na području Bosne i Hercegovine. Međutim, nisu osigurale operativno funkcioniranje institucija osnovanih u skladu sa Zakonom o nestalim licima, tj. Instituta za nestala lica, Fonda za pomoć porodicama nestalih lica u Bosni i Hercegovini i Centralne evidencije nestalih lica u Bosni i Hercegovini. Situacija je ostala ista i nakon usvajanja niza rješenja o neizvršenju odluka Ustavnog suda BiH od kojih je prvo, Rješenje o neizvršenju Odluke br. AP-129/04 usvojeno prije više od godinu dana, još 27. 5. 2006. godine. Navedena rješenja su proslijeđena Tužilaštvu Bosne i Hercegovine jer neizvršenje odluka Ustavnog suda BiH predstavlja krivično djelo u skladu sa odredbama člana 239. Krivičnog zakona BiH. Ustavni sud primjećuje da usvajanje Rješenja o neizvršenju nije napravilo nikakav pomak u rješavanju ovako delikatnog i ozbiljnog pitanja što je za Ustavni sud neprihvatljivo. Pozivamo sve odgovorne institutcije da odmah i bez daljnjeg odlaganja sprovedu navedene odluke Ustavnog suda BiH.
Подијели