Obavijest o rezultatima testiranja kandidata - 31.10.2013.

Sarajevo, 31. oktobar 2013. godine Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 30. oktobra 2013. godine obavio testiranje kandidata prijavljenih na Javni oglas broj P2-1-398/13, za radno mjesto stručnog saradnika u Uredu registrara u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Komisija za izbor je, u skladu s Odlukom o postupku javnog oglašavanja i načinu i programu polaganja stručnog ispita za osobe koje se upošljavaju u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, obavila ocjenjivanje pismenih radova kandidata koji su pristupili pismenom dijelu stručnog ispita. U skladu s članom 21. navedene Odluke kandidat stiče pravo pristupiti usmenom dijelu ispita (intervjuu) ako je njegov ukupan broj bodova na pismenom dijelu ispita najmanje 75 bodova. Postupajući u smislu člana 21. navedene Odluke, Komisija je odlučila da su kandidati koji su položili pismeni dio stručnog ispita ostvarivši najmanje 75 bodova i koji imaju pravo pristupiti usmenom dijelu stručnog ispita, kandidati koji su radili pod šifrom kako slijedi, uz napomenu da redoslijed šifri ne odražava redoslijed u broju ostvarenih bodova: Šifra - broj bodova 24702 - 76,16 24703 - 77,83 24704 - 75,00 24705 - 75,33 24706 - 75,00 Kandidati koji nisu položili pismeni dio stručnog ispita jer su ostvarili manje od 75 bodova su kandidati koji su test radili pod šifrom: Šifra - broj bodova 24701 - 51,66 Kandidati koji su položili pismeni dio stručnog ispita dužni su odmah, a najkasnije do 8. novembra 2013. godine kontaktirati Ustavni sud na telefon broj 033/561-146 kako bi bili identificirani u skladu sa šifrom pod kojom su radili test. Obavještenje o polaganju usmenog dijela stručnog ispita-intervjua s preciznim terminima za svakog kandidata bit će objavljeno na web-stranici Ustavnog suda. Prilikom dolaska na intervju kandidati su dužni donijeti originalni dokaz šifre pod kojom su radili test. Svi kandidati imaju pravo podnošenja žalbe na rezultate pismenog dijela ispita-testa u roku od 15 dana od dana objave rezultata na web-stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Eventualne žalbe kandidati trebaju dostaviti u Pisarnicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine što je moguće prije, a najkasnije do isteka gore navedenog roka.
Подијели