Нова Интернет-страница Уставног суда Босне и Херцеговине

 

 
Поштовани корисници!

Службена Интернет-страница Уставног суда Босне и Херцеговине реконструисана је и у потпуности редизајнирана уз помоћ Министарства спољних послова Краљевине Норвешке и Амбасаде Краљевине Норвешке у Босни и Херцеговини из средстава гранта за имплементацију пројекта BHZ-13/0019 “Подршка Уставном суду Босне и Херцеговине”, који је одобрило Министарство спољних послова Краљевине Норвешке.

Подршка Министарства спољних послова Краљевине Норвешке Уставном суду Босне и Херцеговине у виду гранта, усмјерена на побољшање техничких капацитета Уставног суда Босне и Херцеговине и обуку запосленика, представљала је веома важан корак у комплетирању система ИТ подршке раду Уставног суда Босне и Херцеговине и допринијела је већој ефикасности и ажурнијем раду Уставног суда Босне и Херцеговине.

Средства гранта су у цијелости употријебљена за израду система за управљање предметима у Уставном суду Босне и Херцеговине, израду web-sitea, набавку компјутерске опреме, набавку лиценци за software, те едукацију стручних сарадника.

Захваљујемо Министарству спољних послова Краљевине Норвешке и Амбасади Краљевине Норвешке у Босни и Херцеговини за подршку.

Подијели