Najava XLII sjednice Vijeća od pet sudija

Na osnovu člana 9. stav 1. i člana 34. stav 1. i člana 36. stav 1. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zakazujem XLII. sjednicu VIJEĆA OD PET SUDIJA za 9. novembra 2006. godine sa početkom u 9:30 sati
Dnevni red: I. Usvajanje zapisnika sa XLI. sjednice Vijeća od pet sudija održane 20. oktobra 2006. godine II. Informacija o zahtjevima za preispitivanje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetima: AP 892/05, AP 68/05, AP 2046/05, AP 48/06 i AP 86/05 za čije usvajanje nema osnova III. Razmatranje predmeta Vijeća od pet sudija: 1. AP 1398/05 PODNOSITELJ: Ilinka Gatarić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ apelacija podnesena zbog dužine trajanja sudskog postupka i nedonošenja odluke o žalbi u razumnom roku pred Okružnim sudom u Banjaluci. 2. AP 2041/05 PODNOSITELJ: Dženana Polić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenja Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Gr-29/05 od 26. 7. 2005. godine. 3. AP 1480/05 PODNOSITELJ: Sadik Avdihodžić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj U-15/04 od 30. 5. 2005. godine; ▪ rješenje Kantonalnog ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline Unsko sanskog kantona u Bihaću, broj 11/2-23-1565-UP-2/03 od 20. 11. 2003. godine; ▪ zaključak Općinskog načelnika Općine Velika Kladuša, Službe prostornog uređenja, resursa i zaštite okoline, broj 05-31-180/02 od 3. 11. 2003. godine; ▪ presuda Općinskog suda u Velikoj Kladuši, broj P-525/01 od 27. 3. 2001. godine; ▪ rješenje Općinskog suda, broj P-525/01 od 10. 10. 2003. godine. 4. AP 1512/05 PODNOSITELJ: Sreto Čobanović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj U-450/04 od 16. 2. 2005. godine; ▪ rješenje Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite u Banjaluci, broj 05/5-560-4076/02 od 1. 3. 2004. godine i rješenja Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu Općine Doboj, broj 08-560-1-10/02 od 23. 1. 2002. godine. 5. AP 1638/05 PODNOSITELJ: Nusreta Goro i Ismeta Pločo Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-2228/04 od 16. 7. 2005. godine. 6. AP 1897/05 PODNOSITELJ: Nebojša Gotovac Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Okružnog suda u Doboju, broj Gž-512/02 od 26. 9. 2002. godine; ▪ presuda Osnovnog suda u Tesliću, broj P-101/01 od 26. 3. 2002. godine; ▪ rješenje Osnovnog suda, broj 101/01 od 10. 6. 2005. godine. 7. AP 1943/05 PODNOSITELJ: Nusret Čampara Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj U-3040/03 od 6. 7. 2005. godine; ▪ presuda Vrhovnog suda, broj U-1789/02 od 26. 8. 2003. godine; ▪ rješenje Ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Federacije Bosne i Hercegovine, broj UP-II-04/1-41-138/02 od 29. 5. 2002. godine. 8. AP 1426/05 PODNOSITELJ: Dino Menzilović i Dževad Hazić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Federacije, broj Kž-169/05 od 18. 5. 2005. godine; ▪ presuda Kantonalnog suda u Novom Travniku, broj K-14/04 od 26. 11. 2004. godine. 9. AP 2142/05 PODNOSITELJ: Branka Vidić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž-540/05 od 6. 9. 2005. godine. 10. AP 2181/05 PODNOSITELJ: Persa Slavnić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Novom Travniku, broj Gž-815/04 od 7. 9. 2005. godine; ▪ presuda Općinskog suda u Travniku, broj P-192/04 od 7. 5. 2004. godine. 11. AP 1496/06 PODNOSITELJ: „Orlova klisura – Inžinjering“ d.o.o. Tuzla Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Uvl-2/05 od 25. 1.2006. godine. 12. AP 2080/05 PODNOSITELJ: Eniz Bramkić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-114/04-Z od 24. 6. 2005. godine. 13. AP 2151/05 PODNOSITELJ: Ahmet Dobrinjić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-594/04 od 8. 8. 2005. godine; ▪ rješenje Općinskog suda u Gračanici, broj DN-170/04 od 6. 2. 2004. godine. 14. AP 2176/05 PODNOSITELJ: Ana Gavrić i Dragan Ristić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Gž-207/05 od 17. 8. 2005. godine; ▪ presuda Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Mal-219/04 od 4. 4. 2005. godine. 15. AP 2286/05 PODNOSITELJ: Milivoje Regojević Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ apelacija podnesena u vezi sa krivičnim postupkom u Općinskom sudu u Kotor Varoši, broj K-40/04. 16. AP 2312/05 PODNOSITELJ: Bećir Šehić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ apelacija podnesena u vezi sa parničnim postupkom u Općinskom sudu u Sarajevu, broj P-1124/01. 17. AP 1549/05 PODNOSITELJ: Izet Dževlan Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-403/03 od 22. 3. 2005. godine; ▪ presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-277/03 od 21. 5. 2003. godine; ▪ presuda Općinskog suda u Sarajevu, broj P-999/96 od 30. 8. 2002. godine. 18. AP 1341/06 PODNOSITELJ: D.O.O. «Saša Promet» Uvac-Rudo Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, broj U-114/05 od 24. 2. 2006. godine. 19. AP 2265/05 PODNOSITELJ: Goran Milaković Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Okružnog suda u Banjaluci, broj Kž-289/03 od 26. 1. 2005. godine; ▪ presuda Osnovnog suda u Banjaluci, broj K-183/02 od 19. 11. 2002. godine. 20. AP 2377/05 PODNOSITELJ: Omer Bučuk Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Okružnog suda u Trebinju, broj Gž-402/04 od 13. 10. 2005. godine. 21. AP 1570/05 PODNOSITELJ: Hajrudin Hasić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Gž-11/05 od 24. 5. 2005. godine; ▪ rješenje Okružnog suda u Banjaluci, broj R-499/03 od 27. 12. 2004. godine. 22. AP 1802/05 PODNOSITELJ: Miladin Malinović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj U-647/05 od 15. 6. 2005. godine; ▪ rješenje Ministarstva za stambena pitanja Kantona Sarajevo, broj 27/02-23-4055/03 od 30. 10. 2003. godine; ▪ zaključak Uprave za stambena pitanja Kantona Sarajevo, broj 23-04/I-23-4/03 od 23. 5. 2003. godine. 23. AP 1832/05 PODNOSITELJ: Hedija Makić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-219/05 od 8. 6. 2005. godine; ▪ presuda Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-110/04-Z od 28. 1. 2005. godine. 24. AP 1676/05 PODNOSITELJ: Esad Alić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-13/03 od 7. 12. 2004. godine; ▪ presuda Kantonalnog suda u Odžaku, broj Gž-52/02 od 5. 11. 2002. godine; ▪ presuda Općinskog suda u Orašju, broj P-263/02 od 28. 5. 2002. godine. 25. AP 1773/05 PODNOSITELJ: Sead Pirić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1386/04 od 20. 6. 2005. godine; ▪ rješenje Općinskog suda u Tuzli, broj P-3007/03 od 31. 6. 2004. godine. 26. AP 2148/05 PODNOSITELJ: Ljiljana Srba Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-171/04 od 2. 9. 2005. godine. 27. AP 2122/05 PODNOSITELJ: Dragan Mendeš i Luka Stjepanović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Gž-44/05 od 8. 8. 2005. godine; ▪ presuda Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovin, broj P-620/02-I od 12. 10. 2004. godine. 28. AP 2398/06 PODNOSITELJ: Franjo Bilić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine 070-0-Kž-06-000388 od 10. 7. 2006. godine. 29. AP 2445/05 PODNOSITELJ: Dušan Stojanović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj U-393/03 od 21. 9. 2005. godine. 30. AP 2156/05 PODNOSITELJ: Srđan Antić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-21/04 od 8. 7. 2005. godine; ▪ presuda Okružnog suda u Banjaluci, broj Ž-283/03 od 9. 12. 2003. godine; ▪ presuda Osnovnog suda u Prijedoru, broj Rs-51/02 od 3. 3. 2003. godine; ▪ rješenje Okružnog suda broj Ž-269/01 od 5. 11. 2002. godine; ▪ rješenje Osnovnog broj P-99/01 od 20. 9. 2001. godine. 31. AP 1618/05 PODNOSITELJ: Mara Petrović-Kikić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Gž-50/05 od od 1. 6. 2005. godine; ▪ presuda Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj P-382/02-i od 1. 12. 2004. godine; ▪ plan aktivnosti za implementaciju Ugovora Brčko Distrikt-Italproject Tržnica Arizona od 18. 6. 2002. godine; ▪ ugovor o pravu građenja, finansiranju, projektovanju i upravljanju „Tržnicom Arizona“ broj 0-01-014-2558/01 od 21. 12. 2001; ▪ odluke o usvajanju regulacionog plana „Arizona market“ u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine broj 0-02-022-136/02 od 7. 6. 2002. godine; ▪ rješenje Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine broj 06-475-1534/02 od 19. i 23. 7. 2002. godine; ▪ rješenje Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine broj Dn-2183/02 od 27. 12. 2002. godine. 32. AP 2123/05 PODNOSITELJ: Mara Petrović-Kikić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Gž-44/05 od 8. 8. 2005. godine; ▪ presuda Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj P-620/02-I od 12. 10. 2004. godine; ▪ Ugovor o pravu građenja, finansiranju, projektovanju i upravljanju „Tržnicom Arizona“ broj 0-01-014-2558/01 od 21. 12. 2001. godine; ▪ Odluka o usvajanju regulacionog plana „Arizona market“ u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine broj 0-02-022-136/02 od 7. 6. 2002. godine; ▪ rješenje Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine broj 06-475-1534/02 od 19. i 23. 7. 2002. godine; ▪ rješenje Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine broj Dn-2183/02 od 27. 12. 2002. godine. 33. AP 2647/05 PODNOSITELJ: M. B. Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1292/05 od 9. 11. 2005. godine; ▪ presuda Općinskog suda u Tuzli, broj P-2749/04 od 20. 5. 2005. godine. 34. AP 2661/05 PODNOSITELJ: Milenko Čukvasa Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Okružnog suda u Trebinju, broj Kž-11/05 od 14. 11. 2005. godine; ▪ rješenje Osnovnog suda u Trebinju, broj Kv-58/04 od 21. 2. 2005. godine; ▪ presuda Okružnog suda broj Kž-5/01 od 30. 3. 2001. godine; ▪ presuda Osnovnog suda broj K-133/99 od 6. 10. 2000. godine. 35. AP 2678/05 PODNOSITELJ: Nasir Beganović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Novom Travniku, broj Gž-237/05 od 10. 11. 2005. godine; ▪ presuda Općinskog suda u Kiseljaku, broj Mal-945/04 od 17. 1. 2005. godine. 36. AP 2723/06 PODNOSITELJ: Sakib Beširević Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-Gž-06-001318 od 23. 8. 2006. godine. 37. AP 2600/05 PODNOSITELJ: Slavko Vujić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Novom Travniku, broj U-39/04 od 14. 9. 2005. godine. 38. AP 2631/05 PODNOSITELJ: Džemal Baković Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U-1859/03 od 10. 7.2003. godine. 39. AP 2376/05 PODNOSITELJ: Ćamil Hadžiselimović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Okružnog suda u Banjaluci, broj Gž-75/02 od 26. 8. 2005. godine. 40. AP 2605/05 PODNOSITELJ: Zlatka Hadžić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1541/04 od 23. 11. 2004. godine; ▪ rješenje Općinskog suda u Tuzli, broj P-1654/04 od 7. 10. 2004. godine; 41. AP 2644/05 PODNOSITELJ: Jasna Đokić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ apelacija kojom traži ostvarenje svojih prava u pogledu stare devizne štednje kod Beogradske banke u Srbiji i Crnoj Gori. 42. AP 2742/06 PODNOSITELJ: Borislav Cvijić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Osnovnog suda u Novom Gradu, broj 076-0-KV-06 000 006 od 8. 9. 2006. godin 43. AP 2397/05 PODNOSITELJ: Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar i Silvana Anić Spojeni predmeti AP 2397/05 i AP-2394/05 Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž-247/05 od 22. 9. 2005. godine; ▪ presuda Općinskog suda u Mostaru, broj P-116/03-I od 14. 10. 44. AP 2064/05 PODNOSITELJ: Dragiša Džaferović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Okružnog suda u Banjaluci, broj Kž-173/05 od 22. 6. 2005. godine; ▪ presuda Osnovnog suda u Banjaluci, broj K-261/04 od 1. 2. 2005. godine. 45. AP 2352/05 PODNOSITELJ: Miloš Miladić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj U-192/04 od 4. 10. 2005. godine; ▪ rješenje Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, broj 12-06/2-23-381/03 od 20. 5. 2004. godine; ▪ rješenje Službe za stambene poslove Općine Tuzla, broj 05-02/5-23-402/99 od 3. 3.2004. godine. 46. AP 2509/05 PODNOSITELJ: Senad Karišika i Senka Musić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-86/05 od 23. 9. 2005. godine; ▪ presuda Općinskog suda u Tuzli, broj P-2045/90 od 11. 11. 2004. godine. 47. AP 2764/06 PODNOSITELJ: Agim i Samet Ademi Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ zbog nedonošenja rješenja o obustavi postupka u predmetu Općinskog suda u Cazinu, broj I-574/01. 48. AP 2313/06 PODNOSITELJ: Agencija za promet nekretnina «OZI» Brčko Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Už-22/05 od 8. 5. 2006. godine; ▪ presuda Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj U-11/05 od 20. 4. 2005. godine; ▪ rješenje Apelacione komisije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj 02/1-457-1/256-AS/04-AP-611/04 od 28. 12. 2004. godine; ▪ rješenje Poreske uprave, broj 02/1-457-1/256-AS/04 od 12. 11. 2004. godine. 49. AP 2618/05 PODNOSITELJ: Direkcija za privatizaciju Banjaluka Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj U-852/01 od 5. 10. 2005. godine. 50. AP 2630/05 PODNOSITELJ: Valerija Pehar Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Širokom Brijegu, broj Gž-329/05 od 14. 10. 2005. godine; ▪ presuda Općinskog suda u Ljubuškom, broj Mal-553/04 od 3. 6. 2005. godine. 51. AP 2549/05 PODNOSITELJ: Mirko Šmanja Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Okružnog suda u Banjaluci broj Kž-307/05 od 25. oktobra 2005. godine; ▪ presuda Osnovnog suda u Mrkonjić Gradu, broj K-240/02 od 27. 5. 2005. godine. 52. AP 2132/05 PODNOSITELJ: Esad Memić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Kantonalnog suda u Novom Travniku, broj Gž-93/05 od 8. 9. 2005. godine. 53. AP 2108/05 PODNOSITELJ: Ilinka Dragaš Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj U-588/04 od 30. 6. 2005. godine. 54. AP 1289/05 PODNOSITELJ: «PRES-SING» doo, Sarajevo i Senad Avdić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Gž-17/05 od 15. 3. 2005. godine; ▪ presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj P-24/04 od 16. 12. 2004. godine. 55. AP 2358/05 PODNOSITELJ: Zoran Opačić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Okružnog suda u Doboju, broj Kž-2/05 od 25. 1. 2005. godine; ▪ presuda Osnovnog suda u Gradišci, broj K-174/02 od 6. 11. 2003. godine. 56. AP 2561/05 PODNOSITELJ: Mirko Šarović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Suda Bosne i Hercegovine, br. KV-01/05 od 8. 12. 2005. godine i X-KRN-05/159 od 1. 12.2005. godine 57. AP 1343/06 PODNOSITELJ: Safet Čekrić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenja Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Tuzla broj 1820-0778/03-1 od 31. 3. 2005. godine. 58. AP 2380/05 PODNOSITELJ: Mehmed Bošnjić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž-78/05 od 22. 9. 2005. godine. 59. AP 2267/05 PODNOSITELJ: Jadranka Vukeljić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Federalnog ministarstva obrane, broj 03-11-1-72/03 od 30. 4. 2004. godine; ▪ rješenja Odjela za obranu Živinice, broj 18-20-04-05-1-34/03 od 1. 7. 2003. godine. 60. AP 2413/05 PODNOSITELJ: «ASRIATICA» for Timber International Trade p.o. Sarajevo Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ apelacija podnesena zbog nedonošenja odluke u razumnom roku u predmetima Okružnog suda u Banjaluci, broj PŽ-15/04 i Osnovnog suda u Gradiški, broj IP-255/03, te protiv Rješenja Okružnog suda broj PŽ-15/04 od 29. 8. 2005. godine. 61. AP 2665/06 PODNOSITELJ: Mirsad Smječanin Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Općinskog suda u Sarajevu, broj I-212/01 od 23. 2. 2006. godine. 62. AP 2163/05 PODNOSITELJ: Samir Čaušević Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj U-581/04 od 10. 8. 2003. godine; ▪ rješenje Poreske uprave Ministarstva finansija Republike Srpske, broj 01/0104/452-28/03 od 26. 4. 2004. godine; ▪ rješenje Poreske uprave - Područni centar Prijedor, broj 03/0702-45-221/02 od 31. 12. 2003. godine. 63. AP 2261/05 PODNOSITELJ: Ratko i Stana Inđić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Okružnog suda u Banjaluci, broj Gž-1235/05 od 9. 9. 2005. godine. 64. AP 2396/05 PODNOSITELJ: Vesna Veršić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj Gž-107/03 od 27. 9. 2005. godine. 65. AP 2659/05 PODNOSITELJ: Sejfo Šahinović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, broj Gž-263/05 od 1. 10. 2005. godine; ▪ rješenje Općinskog suda u Bosanskoj Krupi, broj B-P 98/01 od 4. 10. 2004. godine. 66. AP 2519/05 PODNOSITELJ: Grujica Janjić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Kantonalnog suda u Mostaru, broj U-1474/05 od 14. 11. 2005. godine; ▪ rješenje Ministarstva graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegovačko - neretvanske županije, broj UP-09-03-25-442/03 od 2. 8. 2005. godine; ▪ rješenje Službe graditeljstva, imovinsko-pravnih i stambenih poslova i zaštite okoliša Gradske Općine Mostar – Jugozapad, broj 01-III-04-25-1-521/02 od 24. 3. 2005. godine. 67. AP 2240/05 PODNOSITELJ: Dragan Kalinić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ apelacija podnesena zbog dužine trajanja postupka u predmetu Osnovnog suda u Banjaluci, broj P-2181/02. 68. AP 2167/05 PODNOSITELJ: Fahira Kubat Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-950/04 od 30. 8. 2005. godine; ▪ presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-2005/03 od 8. 11. 2004. godine. 69. AP 2250/05 PODNOSITELJ: Mila Šehović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Kantonalnog suda Mostar, broj Gž-518/05 od 22. 9. 2005. godine. 70. AP 2257/05 PODNOSITELJ: LKC «Valter» Sarajevo Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Pž-65/04 od 3. 10. 2005. godine. 71. AP 2266/05 PODNOSITELJ: Hanka Pašić i dr. Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-135/04 od 18. 8.2005. godine. 72. AP 2391/05 PODNOSITELJ: Hamo Okerić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalog suda Sarajevo, broj Gž-1749/03 od 27. 7. 2005. godine. 73. AP 2285/05 PODNOSITELJ: Jelenko Miletić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, broj 05/1-2-210-246/05 od 3. 10. 2005. godine. 74. AP 2344/05 PODNOSITELJ: Asim Hasanović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ apelant se žali zbog neovlaštene sječe šume, koja se nalazi u njegovom porodičnom vlasništvu, od strane Šumskog gazdinstva «Pastirovo» iz Novog Grada. 75. AP 2357/05 PODNOSITELJ: Milisav Kovač Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Kž-424/05 od 6. 9.2005. godine. 76. AP 2402/05 PODNOSITELJ: Stojan Čolaković Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Federalne komisije za implementaciju člana 143. Zakona o radu, broj 03-34-936/04 od 10. 2. 2005. godine. 77. AP 2412/05 PODNOSITELJ: Slavko Božić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Općinskog suda u Maglaju, broj P-59/99 od 23. 2. 2000. godine. 78. AP 2425/05 PODNOSITELJ: «Resod-guming» d.d. Tuzla Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj U-2637/03 od 28. 2. 2005. godine; ▪ zaključak Federalnog ministarstva finansija, br.03-19-7759/01-veza od 26. 8. 2003. godine. 79. AP 2803/06 PODNOSITELJ: Josip Akrapović spojene apelacije AP-2803/06 i AP-2804/06 Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Už-467/03 od 10. 5. 2006. godine. 80. AP 2177/05 PODNOSITELJ: Gordana Rudonjić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj U-162/04 od 7. 9. 2005. godine. 81. AP 2677/06 PODNOSITELJ: Slobodan Vukelić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Kž-192/05 od 6. 4. 2006. godine; ▪ presuda Okružnog suda u Banjaluci, broj K-31/05 od 23. 9. 2005. godine. 82. AP 2076/05 PODNOSITELJ: Muradif Hamzabegović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica, broj 01-12-6150/05 od 2. 8. 2005. godine; ▪ rješenje Disciplinske komisije za vođenje disciplinskog postupka i izricanje disciplinskih kazni osuđenim osobama Zavoda, broj 04-12-6150/05 od 8. 7. 2005. godine. 83. AP 2104/05 PODNOSITELJ: Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Gž-228/05 od 21. septembra 2005. godine; ▪ presuda Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj P-380/04-1 od 8. 4.2005. godine. 84. AP 2187/05 PODNOSITELJ: Islam Husejnović i Šefik Mehidić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-77/05 od 4. 4. 2006. godine; ▪ presuda Okružnog suda u Bijeljini, broj Gž-21/03 od 5. 10. 2004. godine; ▪ presuda Osnovnog suda u Zvorniku, broj P-1695/00 od 27. 9. 2002. godine. 85. AP 2506/05 PODNOSITELJ: Dragan Tomić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Kž-545/03 od 24. 12. 2003. godine; ▪ presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj K-120/98 od 30. 11.2000. godine. 86. AP 2343/05 PODNOSITELJ: Ana Ramljak-Mišurić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Kantonalnog suda u Novom Travniku, broj Gž-988/04 od 24. 8. 2005. godine. 87. 2369/05 PODNOSITELJ: Ivica Jokić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Gž-240/05 od 18. 8. 2005. godine; ▪ presuda Osnovnog suda Brčko Distrikta, broj P-524/04-I od 19. 4. 2005. godine. 88. AP 2547/05 PODNOSITELJ: Ljuba Matović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, broj Gž-208/05 od 2. 11. 2005. godine; ▪ presuda Osnovnog suda u Sokocu, broj P-109/03 od 17. 2. 2005. godine. 89. AP 2517/05 PODNOSITELJ: Ćamil Muratspahić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Novom Travniku, broj Kž-190/05 od 22. 9. 2005. godine; ▪ presuda Općinskog suda u Bugojnu, broj K-101/05 od 5. 4. 2005. godine. 90. AP 1593/05 PODNOSITELJ: Hrvoje Osenk Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-1358/06 od 23. 2. 2006. godine; ▪ rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-1001/05 od 20. 5. 2005. godine; ▪ rješenja Općinskog suda u Sarajevu, broj DN-2668/04 od 19. 10. 2004. godine. 91. AP 299/06 PODNOSITELJ: Sabira Brkić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-908/04 od 24. 1. 2006. godine. 92. AP 1410/05 PODNOSITELJ: Stojanka Katalinić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ dužina trajanja postupka u predmetu pred Općinskim sudom u Živinicama, broj P-591/99. 93. AP 2587/05 PODNOSITELJ: Emin Halilčević Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-124/05 od 19. 10. 2005. godine; ▪ presuda Općinskog suda u Tuzli, broj P-2951/03 od 26. 10. 2004. godine.
Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Hatidža Hadžiosmanović-Mahić
Подијели