Najava 45. plenarne sjednice

Na osnovu člana 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zakazujem 45. PLENARNU SJEDNICU USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE za 26. januara 2008. godine u 09:30 sati
Dnevni red: I. Usvajanje Zapisnika sa 44. plenarne sjednice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, održane 23. i 24. novembra 2007. godine II. MEMORANDUM POVODOM ZAHTJEVA ZA PREISPITIVANJE ODLUKE BROJ AP 559/04 OD 2. DECEMBRA 2005. GODINE III. Verifikacija teksta 1. AP 1328/06 PODNOSITELJ: Zvonimir Vidačak Zahtjev za ocjenu ustavnosti:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-14/04 od 23. 12. 2005. godine;  presuda Osnovnog suda u Banja Luci, broj P-266/02 od 28. 3. 2002. godine. IV. Zahtjevi za ocjenu ustavnosti 1. U 6/06 PODNOSITELJ: Ivo Miro Jović i Sulejman Tihić, u vrijeme podnošenja zahtjeva članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine Zahtjeve za ocjenu ustavnosti:  odredaba Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužiteljskim ustanovama na nivou Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 90/05) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04 i 37/04) 2. U 18/07 PODNOSITELJ: Federalno ministarstvo finansija, Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine, Kantonalni ured Bihać Zahtjev za ocjenu ustavnosti:  zahtjev za rješavanje negativnog sukoba nadležnosti između Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, Kantonalnog ureda Bihać i Uprave za indirektno oporezivanje Banjaluka. V. Razmatranje AP predmeta 1. AP 2479/07 PODNOSITELJICA: Alma Karup Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podensena protiv Odluke o prihvatljivosti i meritumu Ustavnog suda, broj CH/03/14954, od 15. 3. 1997. godine, donesene na osnovu nadležnosti po Aneksu 6 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovine. 2. AP 1920/06 PODNOSITELJ: S. N. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Livnu, broj 010-0-Gž-06-000-368 od 2. 2. 2007. godine;  presuda Općinskog suda, broj 068-0-P-06-000 295 od 20. 10. 2006. godine. 3. AP 804/06 PODNOSITELJI: Asim Đuherić i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Doboju, broj U-89/05 od 6. 12. 2005. godine;  apelanti su podnijeli 11. 9. 2006. godine, apelaciju Ustavnom sudu protiv presude Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-236/04 od 27. 6. 2006. godine.  apelanti su, također, podnijeli zahtjev za donošenje privremene mjere. 4. AP 1908/06 PODNOSITELJ: Mujo Jašarević Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1153/04 od 30. 3. 2006. godine. 5. AP 1890/06 PODNOSITELJICA: Indira Paunović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj Rsž-258/05, od 15. 5. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Sanskom mostu broj Rs-613/03, od 7. 1. 2005. godine. 6. AP 2548/07 PODNOSITELJ: Fuad Purišević Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj U-13/07 od 10. 7. 2007. godine;  rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 009-0-Kv-07-000088 od 30. 4. 2007. godine 7. AP 840/06 PODNOSITELJ: Z.K. Pobijani akti/predmet apelacije:  Rješenje Kantonalnog suda u Novom Travniku, broj Gž-779/05 od 8. 12. 2005. godine;  rješenje Općinskog suda u Travniku, broj P-63/03 od 24. 8. 2005. godine. 8. AP 1918/06 PODNOSITELJ: Siniša Marić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Banja Luci, br. 011-0-Kv-06-000 039 od 10. 5. 2006. godine i K-45/05 od 24. 1. 2006. godine. 9. AP 1518/06 PODNOSITELJ: Zoran Opačić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Uvl-79/04 od 29. 3. 2006. godine;  rješenje Vrhovnog suda, broj 118-0-Uvp-06-00051 od 21. 6. 2006. godine, koja je zavedena pod brojem AP-1979/06, rješenje Vrhovnog suda, broj Uvl-78/04 od 27. 9. 2006. godine;  presuda Vrhovnog suda, broj Uvl-33/03 od 27. 9. 2006. godine. VI. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o naknadama i drugim materijanim pravima zaposlenih u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine VII. Donošenje Pravilnika o sistemu interne kontrole VIII. Donošenje Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji Sekretarijata Ustavnog suda Bosne i Hercegovine IX. Donošenje odluka o razrješenju i prestanku radnog odnosa, - generalnog sekretara Ustavnog suda Bosne i Hercegovine - pravne savjetnice sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine X. Povodom odluke Administrativne komisije od 3. januara 2008. godine, ponovno razmatranje pitanja naknada sudija za odvojen život, stan i troškove neslužbenih putovanja, a shodno pisanim nalazima i preporukama rukovodioca revizijskog tima u prethodnoj reviziji za 2007. godinu, od 18. decembra 2007. godine i Zaključka Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 30. 11. 2007. godine, uz obavještenje o komunikacijama sa Ministarstvom pravde BiH na osnovu odluke Plenarne sjednice od 23. i 24. maja 2007. godine. XI. Razno
Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Hatidža Hadžiosmanović-Mahić
Подијели