LXX sjednica Malog vijeća i XLVIII sjednica Vijeća od pet sudija

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je dana 5. 4. 2007. godine, održao LXX sjednicu Malog vijeća, a nakon toga i XLVIII sjednicu Vijeća od pet sudija. Na sjednici Malog vijeća Ustavni sud je odbio kao neosnovana 4 zahtjeva za donošenje privremenih mjera, dok je na Vijeću od pet sudija Sud riješio 63 predmeta. U predmetu, broj AP-908/06, Ustavni sud je odbacio kao nedopuštenu apelaciju Zlatana Subašića podnesena protiv presuda Suda Bosne i Hercegovine kojima je apelant kao jedan od dvojice suokrivljenih proglašen krivim za krivično djelo-neovlašteni promet opojnim drogama i osuđen na kaznu zatvora u trajanja od godinu dana. Ustavni sud je zaključio da u konkretnom slučaju nema povrede prava na pravično suđenje jer su redovni sudovi u osporenim odlukama dali detaljna obrazloženja i razloge te pravilno primijenili relevantne zakonske odredbe. Također, u predmetu AP 3255/06, usvojena je apelacija Pere Zelića podnesena zbog neprovođenja zaključka o dozvoli izvršenja rješenja Službe za javni red i sigurnost, urbanističko-građevinskog inspektora Grada Mostara i neizvršenja rješenja građevinskog inspektora kojima je naloženo investitorima da u roku od 5 dana od dana prijema tog rješenja uklone sve građevinske radove izvedene bez građevinske dozvole na izgradnji nogometnog igrališta i boćališta u naselju Buna bb (Novo naselje) i teren dovedu u prvobitno stanje. Ustavni sud je zaključio da postoji kontinuirana povreda apelantovog prava na mirno uživanje njegove imovine, a Gradska uprava nije navela da preduzima bilo kakve mjere radi popravljanja situacije, niti je dala bilo kakve druge razloge koji bi se mogli smatrati razumnim i objektivnim opravdanjem za ovaj propust ispunjenja pozitivne obaveze. Ustavni sud je naložio Gradskoj upravi Grada Mostara da hitno provede zaključak o dozvoli izvršenja rješenja Službe za javni red i sigurnost, urbanističko-građevinskog inspektora Grada Mostara.
Подијели