Јавно надметање – лицитација за продају службеног возила

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ – ЛИЦИТАЦИЈА за продају службеног возила