Javno nadmetanje – licitacija za prodaju službenog vozila