JAVNI OGLAS - 13.06.2006.

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje radnog mjesta prevodilac/prevoditeljica u Sekretarijatu Ustavnog suda BiH
1. Prevodilac/prevoditeljica na određeno
vrijeme od godinu dana
- 1 izvršilac/izvršiteljica Opis radnih zadataka: Prevodi sudske akte i materijale, kao i druge akte za potrebe Ustavnog suda, sa engleskog jezika na jezike naroda Bosne i Hercegovine i obratno; odgovoran/na je za tačnost prijevoda, obavlja i druge poslove po nalogu šefa/šefice Jezičnog odjela i direktno mu/joj je odgovoran/na. Uvjeti: • VSS, filozofski fakultet, grupa engleskog jezika, • najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima prevođenja, • položen stručni upravni ispit, • obučenost za rad na računaru. Prednost će imati kandidati/kandidatkinje sa znanjem francuskog jezika. Potrebna dokumenta: Kandidat/kandidatkinja je dužan/na dostaviti popunjen obrazac za prijavu na oglas koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnog suda, radnim danom (ponedjeljak-petak), u periodu od 10:00 do 12:00 sati ili ovdje. Kandidat/kandidatkinja je također dužan/na priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta, koji moraju biti originali ili ovjerene kopije, i to: diplomu o završenom fakultetu odnosno školi, dokaz o radnom iskustvu u struci, uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu, uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca). Kandidati/kandidatkinje koji se prijave, a ne ispunjavaju uvjet u pogledu položenog stručnog upravnog ispita dužni su u roku od 6 mjeseci od dana raspoređivanja ispuniti traženi uvjet. Napomena: Kandidati/ kandidatkinje koji se prijave i ispunjavaju uvjete iz javnog oglasa, u cilju provjere sposobnosti za rad u Ustavnom sudu na radnom mjestu prevodilac/prevoditeljica, obavezni su polagati stručni ispit koji se sastoji od pismenog dijela (test) i usmenog dijela - intervjua. Samo oni kandidati/kandidatkinje koji na testu ostvare potreban broj bodova bit će pozvani na usmeni dio ispita - intervju. Stručni ispit provodi Ustavni sud. O datumu, vremenu, mjestu i načinu polaganja pismenog dijela ispita, kandidati/kandidatkinje bit će naknadno obaviješteni. Rok i mjesto podnošenja prijava: Javni oglas je otvoren 8 dana od dana objave u dnevnim novinama. Sva tražena dokumenta treba dostaviti poštom preporučeno na adresu: Ustavni sud Bosne i Hercegovine «Prijava na Javni oglas za radno mjesto prevodilac/prevoditeljica Ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71 000 Sarajevo Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Подијели