Извјештај о резултатима оцјењивања писменог и позив на усмени дио испита за попуњавање радног мјеста шеф Одјела за финансијске послове

Сарајево, 16. новембар 2016. године                                                      

 

 

Извјештај о резултатима оцјењивања писменог дијела испита

 

 

У вези са јавним огласом број П-373/16 за попуњавање радног мјеста шеф Одјела за финансијске послове у Секретаријату Уставног суда Босне и Херцеговине, у Уставном суду Босне и Херцеговине је 15. новембра 2016. године обављено тестирање кандидата који су приступили писменом дијелу стручног испита.

 

Комисија за избор је, у складу с Одлуком о поступку јавног оглашавања, те начину и програму полагања стручног испита за лица која се запошљавају у Уставном суду Босне и Херцеговине, на својој другој сједници, одржаној 15. новембра 2016. године, обавила оцјењивање писмених радова кандидата.

 

У складу са чланом 21 став 1 наведене одлуке, кандидат стиче право да приступи усменом дијелу испита (интервјуу) ако је његов укупан број бодова на писменом дијелу испита најмање 75. Изузетно, уколико Комисија оцјени да број кандидата на стручном испиту није довољан, Комисија може предложити да се на интервју позову кандидати који су на писменом дијелу стручног испита добили најмање 60 бодова.

  

Позивајући се на одредбу члана 21 наведене одлуке, Комисија је одлучила да су сви кандидати који су на писменом дијелу стручног испита остварили најмање 60 бодова, положили тај дио испита. Стога, усменом дијелу стручног испита имају право приступити кандидати који су тест радили под шифром како слиједи:

 

Шифра:

Број бодова:

25339

65.00

25341

77.22

 

Кандидати који су положили писмени дио стручног испита дужни су да најкасније до 17. новембра 2016. године контактирају Уставни суд Босне и Херцеговине на телефон број 033/561-146 како би се идентификовали у складу са шифром под којом су радили тест.

 

Усмени дио стручног испита (интервју) одржаће се 18. новембра 2016. године у просторијама Уставног суда Босне и Херцеговине, Улица реиса Џ. Чаушевића 6/III, са почетком у 11.00 часова. Приликом доласка на интервју кандидати су дужни да донесу оригинални доказ шифре под којом су радили тест, као и важећи идентификациони документ (лична карта, пасош или возачка дозвола).

 

                                                                                                                                         

                                                                                  Предсједница Комисије за избор

                                                                                        Хабиба Туркушић

Подијели