Извјештај о резултатима оцјењивања писменог дијела испита знања за стручног сарадника у Одјелу за правне, персоналне и опште послове

Извјештај о резултатима оцјењивања писменог дијела испита знања за радно мјесто стручни сарадник у Одјелу за правне, персоналне и опште послове у Уставном суду Босне и Херцеговине

На основу Одлуке о попуњавању радног мјеста стручни сарадник у Одјелу за правне, персоналне и опште послове Уставног суда Босне и Херцеговине расписивањем јавног огласа број СУ-06-1068/19 од 27. новембра 2019. године, у Уставном суду Босне и Херцеговине је обављено тестирање кандидата који су приступили писменом дијелу испита знања.

Комисија за избор, у складу с Правилником о раду у Уставном суду Босне и Херцеговине, на својој сједници, одржаној 19. децембра 2019. године, обавила је оцјењивање писмених радова кандидата.

Кандидати који су положили писмени дио испита знања у складу с наведеним одредбама Правилника имају право да приступе усменом дијелу испита знања, и то кандидати који су радили под шифром како слиједи:

Шифра:

Број бодова:

8001

76,33

8010

75,33

8012

75,17

8015

76,17

8018

78,17

8023

75,00

8024

76,00

8028

76,33

8031

75,33

Кандидати који нису положили писмени дио испита знања су кандидати који су радили под шифром како слиједи:

Шифра:

Број бодова:

8002

48,33

8003

61,67

8004

48,33

8005

46,67

8006

46,67

8007

46,67

8008

54,17

8009

55,33

8011

68,17

8013

63,17

8014

33,33

8016

65,00

8017

69,00

8019

59,17

8020

35,67

8021

65,00

8022

56,67

8025

21,67

8026

68,33

8027

55,00

8029

20,00

8030

48,33

Кандидати који су положили писмени дио испита знања дужни су да одмах контактирају Уставни суд Босне и Херцеговине на број телефона 033/561-183 како би се идентификовали у складу са шифром под којом су радили писмени дио испита знања.

Усмени дио испита знања (интервју) одржаће се 23. децембра 2019. године (понедјељак) у просторијама Уставног суда Босне и Херцеговине, Улица реиса Џ. Чаушевића 6/III, са почетком у:

10.00 часова за кандидате који су радили под шифрама 8001, 8010, 8012 и 8015,

12.00 часова за кандидате који су радили под шифрама 8018, 8023, 8024, 8028 и 8031.

Приликом доласка на интервју кандидати су дужни да донесу оригинални доказ шифре под којом су радили писмени дио испита знања, као и важећи идентификациони документ (лична карта, пасош или возачка дозвола).

Кандидати немају право жалбе на резултате писменог дијела испита знања.

 

 
Предсједница Комисије за избор

Наташа Вуковић

Подијели