Извјештај о резултатима оцјењивања писменог дијела испита знања за радно мјесто стручни сарадник-библиотекар

Извјештај о резултатима оцјењивања писменог дијела испита знања за радно мјесто стручни сарадник-библиотекар у Уставном суду Босне и Херцеговине

На основу Одлуке о попуњавању радног мјеста стручни сарадник-библиотекар Уставног суда Босне и Херцеговине расписивањем јавног огласа, број СУ-06-970/19 од 16. октобра 2019. године, у Уставном суду Босне и Херцеговине је обављено тестирање кандидата који су приступили писменом дијелу испита знања.

Комисија за избор, у складу с Правилником о раду у Уставном суду Босне и Херцеговине, на својој сједници, одржаној 18. новембра 2019. године, обавила је оцјењивање писмених радова кандидата.

Кандидати који су положили писмени дио испита знања у складу с наведеним одредбама Правилника имају право да приступе усменом дијелу испита знања, и то кандидати који су радили под шифром како слиједи:

Шифра:

Број бодова:

3382

75,33

3383

86,44

3386

75,00

3388

80,11

3390

75,78

3392

75,00

Кандидати који нису положили писмени дио испита знања су кандидати који су радили под шифром како слиједи:

Шифра:

Број бодова:

3380

65,56

3381

68,78

3384

72,44

3385

66,78

3387

67,78

3389

73,67

3391

67,78

Кандидати који су положили писмени дио испита знања дужни су да одмах контактирају Уставни суд Босне и Херцеговине на број телефона 033/561-183 како би се идентификовали у складу са шифром под којом су радили писмени дио испита знања.

Усмени дио испита знања (интервју) одржаће се 22. новембра 2019. године (петак) у просторијама Уставног суда Босне и Херцеговине, Улица реиса Џ. Чаушевића 6/III, са почетком у 10.00 часова.

Приликом доласка на интервју кандидати су дужни да донесу оригинални доказ шифре под којом су радили писмени дио испита знања, као и важећи идентификациони документ (лична карта, пасош или возачка дозвола).

Кандидати немају право жалбе на резултате писменог дијела испита знања.

 
 
Предсједник Комисије за избор

Ермина Думањић

Подијели