Извјештај о резултатима оцјењивања писменог дијела испита знања за радно мјесто Преводилац

Извјештај о резултатима оцјењивања писменог дијела испита знања за радно мјесто
Преводилац у Уставнм суду Босне и Херцеговине

На основу Одлуке о попуњавању радног мјеста Певодилац, расписивањем јавног огласа број СУ-06-1007/23 од 9. новембра 2023. године, у Уставном суду Босне и Херцеговине одржано је тестирање кандидата који су приступили писменом дијелу испита знања.

Комисија за избор, у складу с Правилником о раду у Уставном суду Босне и Херцеговине, на сједници, одржаној 6. децембра 2023. године, оцијенила је писмене радове кандидата.

Кандидати који су положили писмени дио испита знања у складу с наведеним одредбама Правилника имају право да приступе усменом дијелу испита знања, и то кандидати који су радили под шифром како слиједи:

Шифра: Број бодова:
8055 97,83
8059 77,17

Кандидат који није положио писмени дио испита знања је кандидат који је радио под шифром како слиједи:    

8056 35,00

Кандидати који су положили писмени дио испита знања дужни су одмах контактирати Уставни суд Босне и Херцеговине путем телефона број 033/561-146 како би се идентификовали у складу са шифром под којом су радили писмени дио испита знања.

Усмени дио испита знања (интервју) одржаће се 11. децембра 2023. године (понедјељак) у просторијама Уставног суда Босне и Херцеговине, Улица Pеиса Џ. Чаушевића број 6/III, са почетком у 10.00 часова.

Приликом доласка на интервју кандидати су дужни да донесу оригинални доказ шифре под којом су радили писмени дио испита знања, као и важећи идентификациони докуменат (лична карта, пасош или возачка дозвола).

Кандидати немају право жалбе на резултате писменог дијела испита знања.

Предсједница Комисије за избор
Наташа Вуковић