Izvješće o rezultatima ocjenjivanja pismenoga dijela ispita znanja za radno mjesto Prevoditelj

Izvješće o rezultatima ocjenjivanja pismenoga dijela ispita znanja za radno mjesto
Prevoditelj u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine

Na temelju Odluke o popuni radnoga mjesta Prevoditelj, raspisivanjem javnog natječaja broj SU-06-1007/23 od 9. studenog 2023. godine, u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine  održano je testiranje kandidata koji su pristupili pismenom dijelu ispita znanja.

Povjerenstvo za izbor, sukladno Pravilniku o radu u Ustavnome sudu Bosne i Hercegovine, na sjednici, održanoj 6. prosinca 2023. godine, ocijenilo je pismene radova kandidata.

Kandidati koji su položili pismeni dio ispita znanja sukladno navedenim odredbama Pravilnika imaju pravo pristupiti usmenom dijelu ispita znanja, i to kandidati koji su radili pod šifrom kako slijedi:

Šifra: Broj bodova:
8055 97,83
8059 77,17

Kandidat koji nije položio pismeni dio ispita znanja je kandidat koji je radio pod šifrom kako slijedi:

8056 35,00


Kandidati koji su položili pismeni dio ispita znanja dužni su odmah kontaktirati Ustavni sud Bosne i Hercegovine putem telefona broj 033/561-146 kako bi se identificirali u skladu sa šifrom pod kojom su radili pismeni dio ispita znanja.

Usmeni dio ispita znanja (intervju) održat će se 11. prosinca 2023. godine (ponedjeljak) u prostorijama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Ulica reisa Dž. Čauševića broj 6/III, sa početkom u 10.00 sati.

Prilikom dolaska na intervju kandidati su dužni donijeti izvorni dokaz šifre pod kojom su radili pismeni dio ispita znanja, kao i važeći identifikacijski dokument (osobna iskaznica, putovnica ili vozačka dozvola).

Kandidati nemaju pravo priziva na rezultate pismenoga dijela ispita znanja.

Predsjednica Povjerenstva za izbor
Nataša Vuković

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.