Izvještaj o rezultatima ocjenjivanja pismenog dijela ispita znanja za radno mjesto Prevodilac

Izvještaj o rezultatima ocjenjivanja pismenog dijela ispita znanja za radno mjesto
Prevodilac u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine

Na osnovu Odluke o popunjavanju radnog mjesta Prevodilac, raspisivanjem javnog oglasa broj SU-06-1007/23 od 9. novembra 2023. godine, u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine održano je testiranje kandidata koji su pristupili pismenom dijelu ispita znanja.

Komisija za izbor, u skladu s Pravilnikom o radu u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, na sjednici, održanoj 6. decembra 2023. godine, ocijenila je pismene radove kandidata.

Kandidati koji su položili pismeni dio ispita znanja u skladu s navedenim odredbama Pravilnika imaju pravo pristupiti usmenom dijelu ispita znanja, i to kandidati koji su radili pod šifrom kako slijedi:

Šifra: Broj bodova:
8055 97,83
8059 77,17

Kandidat koji nije položio pismeni dio ispita znanja je kandidat koji je radio pod šifrom kako slijedi:   

8056 35,00

Kandidati koji su položili pismeni dio ispita znanja dužni su odmah kontaktirati Ustavni sud Bosne i Hercegovine putem telefona broj 033/561-146 kako bi se identificirali u skladu sa šifrom pod kojom su radili pismeni dio ispita znanja.

Usmeni dio ispita znanja (intervju) održat će se 11. decembra 2023. godine (ponedjeljak) u prostorijama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Ulica reisa Dž. Čauševića broj 6/III, sa početkom u 10.00 sati.

Prilikom dolaska na intervju kandidati su dužni donijeti originalni dokaz šifre pod kojom su radili pismeni dio ispita znanja, kao i važeći identifikacioni dokument (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola).

Kandidati nemaju pravo žalbe na rezultate pismenog dijela ispita znanja.

Predsjednica Komisije za izbor

Nataša Vuković

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.