Извјештај о резултатима оцјењивања писменог дијела испита знања за радно мјесто \nстручни сарадник – библиотекар\n

Извјештај о резултатима оцјењивања писменог дијела испита знања за радно мјесто стручни сарадник – библиотекар у Уставном суду Босне и Херцеговине

На основу Одлуке о попуњавању радног мјеста стручни сарадник – библиотекар Уставног суда Босне и Херцеговине расписивањем јавног огласа број СУ-06-1145/19 од 26. децембра 2019. године, у Уставном суду Босне и Херцеговине је обављено тестирање кандидата који су приступили писменом дијелу испита знања.

Комисија за избор, у складу с Правилником о раду у Уставном суду Босне и Херцеговине, на својој сједници, одржаној 22. јануара 2020. године, обавила је оцјењивање писмених радова кандидата.

Кандидати који су положили писмени дио испита знања у складу с наведеним одредбама Правилника имају право да приступе усменом дијелу испита знања, и то кандидати који су радили под шифром како слиједи:

Шифра:

Број бодова:

8032

75,00

8034

75,00

8035

75,33

8036

75,33

8037

78,33

8038

75,67

Кандидати који нису положили писмени дио испита знања су кандидати који су радили под шифром како слиједи:

Шифра:

Број бодова:

8033

50,00

Кандидати који су положили писмени дио испита знања дужни су да одмах контактирају Уставни суд Босне и Херцеговине на број телефона 033/561-183, како би се идентификовали у складу са шифром под којом су радили писмени дио испита знања.

Усмени дио испита знања (интервју) одржаће се 29. јануара 2020. године (сриједа) у просторијама Уставног суда Босне и Херцеговине, Улица реиса Џ. Чаушевића 6/III, са почетком у:

10.00 часова за кандидате који су радили под шифрама 8032, 8034 и 8035,

11.00 часова за кандидате који су радили под шифрама 8036, 8037, 8038.

Приликом доласка на интервју кандидати су дужни да донесу оригинални доказ шифре под којом су радили писмени дио испита знања, као и важећи идентификациони документ (лична карта, пасош или возачка дозвола).

Кандидати немају право жалбе на резултате писменог дијела испита знања.

Предсједница Комисије за избор

Ермина Думањић

Подијели