Извјештај о резултатима оцјењивања писменог дијела испита за радно мјесто стручног сарадника за уставносудску праксу

Извјештај о резултатима оцјењивања писменог дијела испита

 

 

У вези са јавним огласом број П-373/16 за попуњавање радног мјеста стручни сарадник за уставносудску праксу у Одјељењу за уставносудску праксу у Секретаријату Уставног суда Босне и Херцеговине, у Уставном суду Босне и Херцеговине је 6. oktobra 2016. године обављено тестирање кандидата који су приступили писменом дијелу стручног испита.

 

Комисија за избор је, у складу с Одлуком о поступку јавног оглашавања, те начину и програму полагања стручног испита за лица која се запошљавају у Уставном суду Босне и Херцеговине, на својој другој сједници, одржаној 11. oktobra 2016. године, обавила оцјењивање писмених радова кандидата.

 

У складу са чланом 21 став 1 наведене одлуке, кандидат стиче право да приступи усменом дијелу испита (интервјуу) ако је његов укупан број бодова на писменом дијелу испита најмање 75.

  

Кандидати који су положили писмени дио стручног испита и у складу с наведеним одредбама Одлуке имају право приступити усменом дијелу стручног испита су кандидати који су тест радили под шифром како слиједи:

 

            Шифра:                                             Број бодова:

 

                                               25382                                                 92.33

25373                                                 91.17

                                               25381                                                 87.00

                                               25377                                                 80.83

                                               25376                                                 77.00

                                               25389                                                 75.33

                                               25384                                                 75.00

                                               25388                                                 75.00

 

Кандидати који нису положили писмени дио стручног испита јeр су oствaрили манje oд 75 бодова су кандидати који су тест радили под шифром како слиједи:

 

Шифра:                                             Број бодова

 

25383                                                 61.83

25371                                                 46.67

25374                                                 40.00

25375                                                 38.33

25378                                                 13.33

 

Кандидати који су положили писмени дио стручног испита дужни су да најкасније до 13. oktobra 2016. године контактирају Уставни суд Босне и Херцеговине на телефон број 033/561-146 како би се идентификовали у складу са шифром под којом су радили тест.

 

Усмени дио стручног испита (интервју) одржаће се 14. oktobra 2016. године у просторијама Уставног суда Босне и Херцеговине, Улица реиса Џ. Чаушевића 6/III, са почетком у 10.00 часова. Приликом доласка на интервју кандидати су дужни да донесу оригинални доказ шифре под којом су радили тест, као и важећи идентификациони документ (лична карта, пасош или возачка дозвола).

 

                                                                                                                                         

                                                                                  Предсједница Комисије за избор

                                                                                        Ермина Думањић

Подијели