Izvještaj o rezultatima ocjenjivanja pismenog dijela ispita za radno mjesto stručnog saradnika za ustavnosudsku praksu

 

Izvještaj o rezultatima ocjenjivanja pismenog dijela ispita

 

 

U vezi sa javnim oglasom broj P-373/16 za popunjavanje radnog mjesta stručni saradnik za ustavnosudsku praksu u praksu u Odjeljenju za ustavnosudsku praksu u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine je 6. oktobra 2016. godine obavljeno testiranje kandidata koji su pristupili pismenom dijelu stručnog ispita.

 

Komisija za izbor je, u skladu s Odlukom o postupku javnog oglašavanja, te načinu i programu polaganja stručnog ispita za osobe koje se zapošljavaju u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, na svojoj drugoj sjednici, održanoj 11. oktobra 2016. godine, obavila ocjenjivanje pismenih radova kandidata.

 

U skladu sa članom 21. stav 1. navedene odluke, kandidat stječe pravo pristupiti usmenom dijelu ispita (intervjuu) ako je njegov ukupan broj bodova na pismenom dijelu ispita najmanje 75.

  

Kandidati koji su položili pismeni dio stručnog ispita i u skladu s navedenim odredbama Odluke imaju pravo pristupiti usmenom dijelu stručnog ispita su kandidati koji su test radili pod šifrom kako slijedi:

Šifra:                                                  Broj bodova:

 

                                               25382                                                 92.33

25373                                                 91.17

                                               25381                                                 87.00

                                               25377                                                 80.83

                                               25376                                                 77.00

                                               25389                                                 75.33

                                               25384                                                 75.00

                                               25388                                                 75.00

 

 

Kandidati koji nisu položili pismeni dio stručnog ispita jer su ostvarili manje od 75 bodova su kandidati koji su test radili pod šifrom kako slijedi:

 

Šifra:                                                  Broj bodova:

 

25383                                                 61.83

25371                                                 46.67

25374                                                 40.00

25375                                                 38.33

25378                                                 13.33

 

 

Kandidati koji su položili pismeni dio stručnog ispita dužni su najkasnije do 13. oktobra 2016. godine kontaktirati Ustavni sud Bosne i Hercegovine na telefon broj 033/561-146 kako bi se identificirali u skladu sa šifrom pod kojom su radili test.

 

Usmeni dio stručnog ispita (intervju) održat će se 14. oktobra 2016. godine u prostorijama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Ulica reisa Dž. Čauševića 6/III, sa početkom u 10.00 sati. Prilikom dolaska na intervju kandidati su dužni donijeti originalni dokaz šifre pod kojom su radili test, kao i važeći identifikacioni dokument (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola).

 

 

                                                                                         Predsjednica Komisije za izbor

                                                                                        Ermina Dumanjić

Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.