Извјештај о праву на слободу и безбједност личности и праву на слободу изражавања представљен у Бањалуци и Тузли

Уставни суд Босне и Херцеговине је 13. септембра ове године судијама у Бањалуци и Тузли презентовао извјештај „Пракса судова у Босни и Херцеговини у погледу права на слободу и безбједност личности и права на слободу изражавања“.

Судијама Општинског и Кантоналног суда у Тузли извјештај су представили предсједник Уставног суда Босне и Херцеговине Мато Тадић и регистрар Суда Звонко Мијан.

У уводном обраћању предсједница Кантоналног суда у Тузли Индира Хаџимехмедовић изразила је задовољство што ће извјештај бити представљен судијама тог суда.

„Ради се о примјени члана 5. и члана 10. Европске конвенције о заштити људских права и основних слобода који су посебно значајни када је у питању рјешавање кривичних и грађанских предмета са аспекта права на слободу личности, када се одлучује у кривичним предметима одређивања мјере притвора, и права на слободу изражавања када се одлучује у грађанским предметима накнаде штете због изнесене клевете путем медија или других средстава информисања“, рекла је предсједница Хаџимехмедовић.

Извјештај, који су сачинили Уставни суд и Центар AIRE, на једноставан и приступачан начин приказује релевантне одлуке судова и начела тумачења норми из области заштите права из члана 5 (право на слободу и безбједност личности) и заштите права из члана 10 (право на слободу изражавања).

Извјештај је припремљен на основу анализе 150 одлука Уставног суда Босне и Херцеговине и 120 одлука редовних судова које су донесене у периоду од 2015. до 2019. године, а намијењен је судијама редовних судова, тужиоцима, адвокатима, те браниоцима осумњичених и оптужених лица. С обзиром на то да се извјештај бави и питањем заштите права на слободу изражавања, он је релевантан и за представнике медијске заједнице.

Судија Уставног суда Босне и Херцеговине Златко М. Кнежевић и виша правна савјетница Севима Сали-Терзић представили су извјештај судијама Основног и Окружног суда у Бањалуци. Током дискусије судије су изразиле задовољство што су им на овај начин представљени стандарди права на слободу личности и права на слободу изражавања, уз приказ релевантне праксе редовних судова и Уставног суда БиХ.

Извјештај је током јула и септембра ове године представљен судијама Апелационог и Основног суда у Дистрикту Брчко, Општинског и Кантоналног суда у Мостару те Кантоналног суда у Сарајеву. Судије су извјештај оцијениле корисним те су нагласиле како ће им користити и у будућем раду.