Дневни ред 138. сједнице Великог вијећа

На основу чл. 10. и 36. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине – пречишћени текст
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 94/14), заказујем

138. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине
за 16. новембар 2021. године
Дневни ред:

I    Разматрање и усвајање записника са 137. сједнице Великог вијећа Уставног суда БиХ од 3. 11. 2021. године

II    Одлуке о меритуму

1.        АП-223-20 (Робни центар "Ракитно" д.д. Посушје у ликвидацији)        
2.        АП-511-20 (Драган Матић)        
3.        АП-575-20 (Остоја Алексић)        
4.        АП-737-20 (Крајина Борац д.о.о. Бања Лука)        
5.        АП-738-20 (Дејан Пудар)        
6.        АП-800-20 (С. К.)        
7.        АП-803-20 (Јавно комунално предузеће "Јабланица" д.д. Јабланица у стечају)        
8.        АП-833-20 (СИДРА Export-Import д.о.о. Сарајево)        
9.        АП-880-20 (К. Д.)        
10.        АП-919-20 (Бранка Радмиловић)        
11.        АП-956-20 (Бартула д.о.о. Соколац)        
12.        АП-1059-20 (Град  Бања Лука)        
13.        АП-1120-20 (Јушић Бахрудин)        
14.        АП-1121-20 ("И.Л.Г." д.о.о. Бања Лука)        
15.        АП-1133-20 (Марица Пернар)        
16.        АП-1148-20 (Јусуф Икановић)        
17.        АП-1347-20 (Марија Прањић)        
18.        АП-1474-20 (Амел Беговић)        
19.        АП-1478-20 (Сејфудин Токић)        
20.        АП-1513-20 ("MBI Development" д.о.о. Сарајево)        
21.        АП-1527-20 (Темина Муратовић)        
22.        АП-1575-20 (Дарио Цвијановић)        
23.        АП-1895-20 (Хасиб Бегић)        
24.        АП-2023-20 (Сенад Ћатић)        
25.        АП-2046-20 (Хасан Плех)        
26.        АП-2356-20 (Горан Симикић)        
27.        АП-2371-20 (Ељуб Рибић)        
28.        АП-2800-20 (Стипе Зовко)        
29.        АП-3360-20 (Јадранка Хусковић)        
30.        АП-3555-20 (Д. В.)        
31.        АП-4221-20 (Р. Б.)        
32.        АП-4711-20 (В. Т.)        
33.        АП-387-21 (Привредна Банка Сарајево)        
34.        АП-1239-21 (Мира Ћајић)        
35.        АП-2991-21 (Хајрудин Турсуновић)        
36.        АП-3012-21 (Бехаија Каравдић)        
37.        АП-3052-21 (Омер Махмутовић)        
38.        АП-3314-21 (С. Ш.)        
39.        АП-3315-21 (С. С.)        
40.        АП-3372-21 (Саша Марковић)        
41.        АП-3479-21 (Јасмин Јусуфранић)        
42.        АП-2654-20 (Нада Ђурђевић)        
43.        АП-3014-20 (М. А.)        
44.        АП-3177-20 (Един Ђузић)        
45.        АП-3363-20 (Едина Галић)        
46.        АП-3392-20 (Рибњак "Румени" вл. Х. Р.)        
47.        АП-3465-20 (Г. М.)        
48.        АП-3552-20 (ВИНОГРАД НУИЋ д.о.о. Љубушки)        
49.        АП-3729-20 (Адвокат Емир Потогија)        
50.        АП-3768-20 (Раде Видовић)        
51.        АП-4142-20 (М. З.)        
52.        АП-4389-20 (Фикрета Ковачевић)        
53.        АП-4470-20 (Љубица Ђокановић)        
54.        АП-4520-20 (Мухарем Хаџиалић)        
55.        АП-4648-20 (Е. Ч.)        
56.        АП-2207-21 (Зоран Врховчић)        
57.        АП-2678-21 (Млдб. Б. Ф.)    

III    Одлуке о допустивости – prima facie

IV    Одлуке о допустивости Одјел за допустивост

V    Одлуке о обустави поступка

VI    Закључци о исправци

VII    Разно


Предсједник
Уставног суда Босне и Херцеговине
Мато Тадић