Дневни ред 135. сједнице Великог вијећа

На основу чл. 10. и 36. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине – пречишћени текст
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 94/14), заказујем

135. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине
за 5. октобар 2021. године
са почетком у 9:30 часова
у Великој сали Уставног суда Босне и Херцеговине
Дневни ред:

I   Разматрање и усвајање записника са 134. сједнице Великог вијећа Уставног суда БиХ од 8. 9. 2021. године

II  Меморандуми о преиспитивању одлука Уставног суда БиХ

1. АП-2387/21

III  Одлуке о меритуму

1.    АП-62-20 (Ј. Ш.)
2.    АП-96-20 (Филип Ливаја)
3.    АП-139-20 (Босна и Херцеговина)
4.    АП-180-20 (Катка Ружнић)
5.    АП-184-20 (Марко Паражик и други)
6.    АП-332-20 (Нела Ракоњац)
7.    АП-363-20 (Саша Лаботић)
8.    АП-364-20 ("Хермес" д.о.о. Љубушки)
9.    АП-365-20 (А. К.)
10.    АП-377-20 (Општина Какањ)
11.    АП-382-20 (Хајрудин Хасић)
12.    АП-384-20 (Александра Ђурић)
13.    АП-435-20 (Х. О.)
14.    АП-447-20 (Ратко Чомић)
15.    АП-465-20 (Е. В.)
16.    АП-477-20 (А. К.)
17.    АП-478-20 (Кристина Стоини)
18.    АП-482-20 (Дане Глигорић)
19.    АП-502-20 (Берлина д.о.о. Бихаћ)
20.    АП-534-20 (Ђоко Јовић)
21.    АП-535-20 (Радивоје Савић)
22.    АП-546-20 (Сејмен Бећиревић)
23.    АП-577-20 ("Верди" д.о.о. Бихаћ)
24.    АП-603-20 (Зоран Сворцан)
25.    АП-641-20 (Ђемахудин Махалбашић)
26.    АП-663-20 (А. Х.)
27.    АП-679-20- (С. А.)
28.    АП-681-20 (Меџлис Исламске заједнице Сребреница)
29.    АП-726-20 (Општина Центар Сарајево)
30.    АП-749-20 (Судо Лавић)
31.    АП-838-20 (Салих Очуз)
32.    АП-855-20 (Л. Б.)
33.    АП-943-20 (GRANMIR & Co. д.о.о. Међугорје/Читлук)
34.    АП-951-20 (Џелал Рушити)
35.    АП-953-20 (Н. В.)
36.    АП-972-20 (Сбербанк а.д. Бања Лука)
37.    АП-1110-20 ("ЕЛЕКТРОПРЕНОС/ЕЛЕКТРОПРИЈЕНОС БИХ" А.Д. Бања Лука)
38.    АП-1155-20 ("АСД АУТО СЕРВИС И ДИЈЕЛОВИ" д.о.о. Љубушки)
39.    АП-1178-20 (Н. Х.)
40.    АП-1220-20 (Ивица Леутар)
41.    АП-1309-20 (М. К.)
42.    АП-1317-20 (Рамо Шепић)
43.    АП-1387-20 (Promex д.о.о. ТВ Зворник)
44.    АП-1553-20 (Омер Мушић)
45.    АП-1617-20 ("MBI Development" д.о.о. Сарајево)
46.    АП-1628-20 (Марко Чолић)
47.    АП-1682-20 (Иво Мркић)
48.    АП-1820-20 (Млдб. А. К.)
49.    АП-2044-20 (Зоран Гавур)
50.    АП-2097-20 (Исмет Омерашевић)
51.    АП-2210-20 (Армел Муратовић)
52.    АП-2516-20 (С. Ћ.)
53.    АП-2605-20 (Петар Јурчић)
54.    АП-2614-20 (Ивана Михаљевић)
55.    АП-2794-20 (Живко Ристић)
56.    АП-2840-20 (Шемсо Бербић)
57.    АП-3312-20 (Озрен Пердув)
58.    АП-3360-20 (Јадранка Хусковић)
59.    АП-3510-20 (Јасмин Малкић)
60.    АП-3548-20 (К. Л.)
61.    АП-3603-20 (З. П. П.)
62.    АП-3879-20 (Александар Туцикешић)
63.    АП-4351-20 (Милан Благојевић)
64.    АП-387-21 (Привредна Банка Сарајево)
65.    АП-1438-21 (Х. Ц. Б.)
66.    АП-1659-21 (Неџад Хасић)
67.    АП-1987-21 (Миладин Видачковић)
68.    АП-2237-21 (Адмир Шалака)
69.    АП-2286-21 (Хајрудин Турсуновић)
70.    АП-2332-21 (Енис Мандал)
71.    АП-2513-21 (И. К.)
72.    АП-2514-21 (Елвис Халиловић)
73.    АП-2783-21 (С. П.)
74.    АП-2788-21 (Е. Х.)
75.    АП-3040-21 (Д. В.)
76.    АП-3099-21 (Г. М.)
77.    АП-851-20 (Даница Пухало)
78.    АП-1179-20 (Расим Алијановић)
79.    АП-1389-20 (М. С.)
80.    АП-1559-20 (Р. Б.)
81.    АП-1562-20 (Ф. Џ.)
82.    АП-1563-20 ( Е. Ж.)
83.    АП-2296-20 (Рашид Мешановић)
84.    АП-2596-20 (Самир Шечић)
85.    АП-4141-20 (Б. З.)
86.    АП-1507-21 (Ј. К.)

IV  Одлуке о допустивости - prima facie

V  Одлуке о допустивости - Одјел за допустивост

VI  Одлуке о обустави поступка

VII  Закључак о исправци

VIII  Разно

Предсједник
Уставног суда Босне и Херцеговине
Мато Тадић