Дневни ред 134. сједнице Великог вијећа

На основу чл. 10. и 36. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине – пречишћени текст
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 94/14), заказујем

134. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине
за 8. септембар 2021. године
са почетком након сједнице Малог вијећа која је заказана за 9:00 сати
у Великој сали Уставног суда Босне и Херцеговине

Дневни ред:

I.    Разматрање и усвајање записника са 133. сједнице Великог вијећа Уставног суда БиХ од 8. 7. 2021. године

II.    Меморандуми о преиспитивању одлука Уставног суда БиХ

1.    АП-19/19
2.    АП-1374/19
3.    АП-1836/19
4.    АП-1927/19
5.    АП-2606/19
6.    АП-2624/19
7.    АП-2813/19
8.    АП-2898/19
9.    АП-3504/19
10.    АП-3886/19
11.    АП-4628/19
12.    АП-366/20
13.    АП-367/20
14.    АП-370/20
15.    АП-1531/20
16.    АП-2653/0
17.    АП-3184/20
18.    АП-3246/20
19.    АП-3925/20
20.    АП-4180/20
21.    АП-34/21
22.    АП-84/21
23.    АП-4764/20
24.    АП-382/21
25.    АП-525/21
26.    АП-596/21
27.    АП-871/21
28.    АП-1097/21
29.    АП-1148/21
30.    АП-1735/21
31.    АП-3885/19

III.    Рјешења о преиспитивању

1.    АП-75/21

IV.    Одлуке о меритуму

1.    АП-29-20 („Лала и Лаћо" д.о.о. Бијељина)
2.    АП-31-20 (В. В.)
3.    АП-83-20 (Јока Јовић)
4.    АП-84-20 (Вајо Ђокић)
5.    АП-110-20 (В. М.)
6.    АП-122-20 (Томислав Делић)
7.    АП-133-20 (Зухдија Дедић)
8.    АП-156-20 (Антуновић АГС)
9.    АП-210-20 (Ангелина  Бељајев)
10.    АП-233-20 (Јакуб Муратбеговић)
11.    АП-237-20 (Медиха Смајић)
12.    АП-265-20 (Република Српска)
13.    АП-298-20 (Дејан Гаврић)
14.    АП-301-20 (Република Српска, Министарство финансија, Пореска управа РС, Подручни центар Бијељина)
15.    АП-308-20 (ДЦ „Градачац" д.д. Градачац)
16.    АП-343-20 (Опћина Стари Град Сарајево)
17.    АП-358-20 (Милева Лолић)
18.    АП-386-20 (Соња Домазет)
19.    АП-392-20 (Сбербанк а.д. Бања Лука)
20.    АП-407-20 (Фикрет Вуковић)
21.    АП-425-20 (Драгана Туторић)
22.    АП-426-20 (Мирсад Печенковић)
23.    АП-429-20 (Драгана Туторић)
24.    АП-432-20 (М.Х-Г)
25.    АП-472-20 (Фарук Јашаревић)
26.    АП-562-20 (Р. О.)
27.    АП-578-20 (Драган Шево)
28.    АП-593-20 (Стјепан Микулић)
29.    АП-617-20 (Армин Дурић)
30.    АП-630-20 (Кенан Бихорац)
31.    АП-685-20 (Недим Никшић)
32.    АП-686-20 (Елведин Глухачевић)
33.    АП-743-20 (Илијас Бегић)
34.    АП-758-20 (Борис Бјелотомић)
35.    АП-764-20 (Фарук Јашаревић)
36.    АП-776-20 (Мерсудин Мешановић)
37.    АП-783-20 („Derby Trade" д.о.о. Брчко)
38.    АП-822-20 (Галеб интернационал д.о.о. Источно Сарајево)
39.    АП-983-20 (Милорад Митровић)
40.    АП-984-20 (Н. К.)
41.    АП-987-20 („КРТИЦА" д.о.о. Брчко)
42.    АП-1057-20 (Б. Б.)
43.    АП-1102-20 (Д. Ш.)
44.    АП-1181-20 (Бојан Вукојичић)
45.    АП-1224-20 (Јозо Шарић)
46.    АП-1266-20 (Н. П.)
47.    АП-1307-20 (Самир Кешетовић)
48.    АП-1504-20 (Мирко Милашиновић)
49.    АП-1528-20 (ИП Криваја д.о.о. Завидовићи у стечају)
50.    АП-1532-20 (Недим Хаџиграхић)
51.    АП-1762-20 (Средо Вучановић)
52.    АП-1939-20 (Општина Бреза)
53.    АП-2471-20 (COMMERCE ENGINERING д.о.о.)
54.    АП-3166-20 (Голуб Веселиновић)
55.    АП-3548-20 (К. Л.)
56.    АП-3879-20 (Александар Туцикешић)
57.    АП-4567-20 (Рахман Жунић)
58.    АП-1805-21 (Н. Б. рођ. К.)
59.    АП-1858-21 (Nataliia Nachinkin)
60.    АП-1555-20 (И. Л.)
61.    АП-1579-20 (Селим Торомановић)
62.    АП-1722-20 (TERRA БиХ д.о.о.)
63.    АП-2039-20 (ГП „ЖГП" д.д. Сарајево)
64.    АП-2495-20 (М. Г.)
65.    АП-2652-20 (И. Н.)
66.    АП-2845-20 (Душан Бардак)
67.    АП-2848-20 („ИТК МУСИЋ" д.о.о. Сребреник)
68.    АП-2985-20 (Б. В.)
69.    АП-3282-20 (Ј. С.)
70.    АП-3351-20 (Нермин Ђевлан)
71.    АП-3405-20 (Марко Ћосић)
72.    АП-3423-20 (Алмир Сабљић)
73.    АП-3643-20 (Бахрија Фетић)
74.    АП-3705-20 (Адвокат Тарик Потогија)
75.    АП-3796-20 (Санела Бајровић)
76.    АП-3965-20 (Самед Кулбеговић)
77.    АП-3975-20 (Адмир Смајић)
78.    АП-3978-20 (Фадил Мукановић)
79.    АП-3994-20 (Фрањо Мустапић)
80.    АП-3996-20 (Лидија Крешо)
81.    АП-4157-20 (Здравка Жилић)
82.    АП-4194-20 (Комерцијално-инвестициона банка д.д. Велика Кладуша)
83.    АП-4195-20 (Комерцијално-инвестициона банка д.д. Велика Кладуша)
84.    АП-4524-20 (М. С.)

V.    Одлуке о допустивости – prima facie

VI.    Одлуке о допустивости – Одјел за допустивост

VII.    Одлуке о обустави поступка

VIII.    Разно

Предсједник
Уставног суда Босне и Херцеговине
Мато Тадић