Дневни ред 131. пленарне сједнице

На основу чл. 9. и 36. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине – пречишћени текст („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 94/14),
заказујем

131. пленарну сједницу Уставног суда Босне и Херцеговине
за 1. и 2. децембар 2022. године
са почетком у 9.30 сати
у великој сали Уставног суда Босне и Херцеговине

Дневни ред:

I   Разматрање и усвајање Записника са 130. пленарне сједнице Уставног суда БиХ

II    Избор допредсједника Уставног суда Босне и Херцеговине

III    Меморандуми о преиспитивању одлука Уставног суда БиХ

1.    АП-2904/21 Решад Кршо
2.    АП-1347/22 Огњен Стијак
3.    АП-2172/22 Алија Џаферагић
4.    АП-2403/22 Кристина Неуман
5.    АП-2892/22 Амира Диздар
6.    АП-3550/22 Ранко Пантош

IV    Рјешења о преиспитивању одлука Уставног суда БиХ

1.    АП-632/18 Мато Баотић
2.    АП-2389/22 Ахметспахић д.о.о. Сарајево

V    Закључци о исправци

1.    АП-487/21
2.    АП-3014/21
3.    АП-2479/22

VI    Разматрање У предмета

1.    У-17/22
(Шефик Џаферовић, предсједавајући/члан Предсједништва БиХ)
Захтјев за оцјену уставности Закона о лијековима и медицинским средствима Републике Српске („Службени гласник РС“ број 118/21) и Закона о допунама Закона о републичкој управи („Службени гласник РС“ број 15/22)

2.    У-19/22
(Заступнички дом БиХ – Денис Звиздић, други замјеник предсједавајућег)
Захтјев за оцјену уставности члана 14. Закона о држављанству Босне и Херцеговине – службени пречишћени текст („Службени гласник БиХ“ број 22/16)

3.    У-27/22
(Жељко Комшић, предсједавајући/члан Предсједништва БиХ)
Захтјев за оцјену усаглашености са Уставом Босне и Херцеговине амандмана на Устав Федерације Босне и Херцеговине бр. CHI, CHII, CHH., CHHI и CHHVIII („Службени гласник ФБиХ“ број 79/22) и чл. од 1. до 5. Закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ бр. 67/22),  које је наметнуо високи представник за Босну и Херцеговину и одлукама бр. 06/22 и 07/22 од 2. октобра 2022. године

VII.    Одлуке о меритуму

1.    АП-75/21 (Перо Гудељ)
2.    АП-233/21 (В. Ђ.)
3.    АП-2295/22 (Един Козлица)
4.    АП-2245/21 (Кристал д.о.о. Живинице)
5.    АП-3093/21 (Здравка Пушић)
6.    АП-3364/21 (Драгица Врањеш)
7.    АП-3399/21 (Б. Ћ.)
8.    АП-1167/22 (Ф. К.)
9.    АП-3704/22 (О. Х.)

VIII    Одлуке о допустивости – prima facie

IX    Одлуке о допустивости – Одјел за допустивост

X    Одлуке о обустави поступка

XI    Разно

Предсједница
Уставног суда Босне и Херцеговине
Валерија Галић