Дневни ред 124. сједнице Великог вијећа

На основу чл. 10. и 36. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине - Пречишћени текст («Службени гласник Босне и Херцеговине» број 94/14), заказујем

124. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине
за 17. фебруар 2021. године

 

 

Дневни ред:

I.       Разматрање и усвајање записника са 123. електронске сједнице Великог вијећа одржане 3. 2. 2021. године

II.     Одлуке о меритуму

1.        АП-2665-19 (Бранислав Плавшић)

2.        АП-987-19 (Саво Ружојчић)

3.        АП-3528-19 (Јавна установа Основна школа "Данило Борковић")

4.        АП-3419-19 (Харун Бошњак)                                                                        

5.        АП-2624-19 (Анђелка Сперлинг)

6.        АП-3017-19 (Р. Ђ. Ш.)

7.        АП-2751-19 (Avaz-roto press д.о.о.)

8.        АП-2704-19 (Милан Деурић)

9.        АП-3239-19 (Драган Перовић)

10.    АП-1856-19 (Јован Тинтор)

11.    АП-3205-19 (Здравко Лубарда)

12.    АП-1881-19 (Меџлис Исламске заједнице Мостар)

13.    АП-1832-19 (Муамер Ковач)

14.    АП-94-21 (Аида Билаловић)

15.    АП-2431-19 (Здравка Калајџић)

16.    АП-3185-19 ("Инфомап" д.о.о.)

17.    АП-2123-19 (А. Р.)

18.    АП-4727-20 (Јасмин Јусуфранић)

19.    АП-3178-19 (М&С д.о.о. Кисељак)

20.    АП-3781-20 (Којо Николић)

21.    АП-2677-19 ("Скршопромет" д.о.о. Високо)

22.    АП-2735-19 (Фрањевачки самостан Краљева Сутјеска)

23.    АП-4921-19 (АСА Осигурање д.д. Сарајево)

24.    АП-1910-19 ("Бајра" д.о.о. Травник)

25.    АП-3135-19 (ГП "ПЛИВА" д.о.о. Бања Лука)

26.    АП-4840-19 (Федерација Босне и Херцеговине)

27.    АП-3493-20 (Асја Хаџић)

28.    АП-1829-19 (Франо Папић)

29.    АП-3106-19 (М. Ћ.)

30.    АП-4291-19 (Перо Рајић)

31.    АП-212-20 (Шејла Накичевић)

32.    АП-205-20 ("ВОЋАР" д.о.о. Брчко)

33.    АП-299-20 (Хепок д.о.о. Берковићи)

34.    АП-258-20 (Лидија Мандић)

35.    АП-37-20 (Салих Чокљат)

36.    АП-683-20 ("Грађевинар" д.о.о. Нови Травник)

37.    АП-140-20 (Шехризад Шехић)

38.    АП-3815-19 (А. Ш.)

39.    АП-3344-20 (Мирослав Рајак)

40.    АП-3259-20 (А. С.-Х.)

41.    АП-3258-20 (В. М.)

42.    АП-3324-20 (Ж. К.)

43.    АП-3260-20 (И. З.)

44.    АП-3787-20 (Ј. С.)

45.    АП-459-20 (А. И.)

46.    АП-259-20 (Шефика Бутковић)

47.    АП-499-20 (Мирза Мехић)

48.    АП-997-20 (С. С.)

49.    АП-827-20 (А. Ш.)

50.    АП-832-20 (Ибро Главић)

51.    АП-1818-19 (Милка Каракаш)

52.    АП-729-20 (Ибро Мештрић)

III.    Одлуке о допустивости – prima facie

IV.    Одлуке о допустивости - Одјел за допустивост

V.     Закључак о исправци

1.  АП-1241/19

VI.    Разно

 

Предсједник
Уставног суда Босне и Херцеговине
Златко М. Кнежевић