Дневни ред 116. сједнице Великог вијећа

На основу чл. 10. и 36. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине - Пречишћени текст

(«Службени гласник Босне и Херцеговине» број 94/14), заказујем

116. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине
за 28. октобар 2020. године

Дневни ред:

I Разматрање и усвајање записника са 115. електронске сједнице Великог вијећа од 14. 10. 2020. године

II Одлуке о меритуму

1. АП-1197-19 (*Petrol BH Oil Company д.о.о. Сарајево)

2. АП-7474-18 ("ЛД" д.о.о. Бијељина)

3. АП-3354-20 (Е. М.)

4. АП-396-19 (Лука Чуљак)

5. АП-67-19 (Ибрахим Демировић)

6. АП-3398-20 (Синиша Шакић)

7. АП-1883-19 (Елвир Мујић)

8. АП-49-19 (И. Л.)

9. АП-108-19 (Зора Шиниковић)

10. АП-482-19 (Драгољуб Боројевић)

11. АП-2592-18 (Неџад Врбић)

12. АП-575-19 (Денис Захировић)

13. АП-429-19 ("Рива" д.о.о. Тузла)

14. АП-167-19 (РТВ БН д.о.о. Бијељина)

15. АП-51-19 (Драган Драгосављевић)

16. АП-634-19 (Месна индустрија "Галамес" д.о.о. Београд)

17. АП-1301-19 (Ненад Рајић)

18. АП-136-19 (Томислав Краљевић)

19. АП-5208-17 (М-Розић д.о.о. Мостар)

20. АП-502-19 (Суада Пашагић)

21. АП-1050-19 (Горан Рајић)

22. АП-191-19 (Остоја Станишић)

23. АП-510-19 (Емир Делић)

24. АП-1989-20 (Аднан Муратовић)

25. АП-5000-19 (Ратомир Вожни)

26. АП-613-19 (Владо Арежина)

27. АП-895-19 (Адвокат Б. С.)

28. АП-2254-19 (Д. С.)

29. АП-46-19 (Фарук Јахић)

30. АП-106-19 (Неђељко Барош)

31. АП-1957-19 (Едиба Бобић)

32. АП-1902-19 (Еуротранзит д.о.о. Чапљина)

33. АП-1196-19 (Љубо Лазић)

34. АП-2944-19 (Радован Кецојевић)

35. АП-3279-19 (И. Љ.)

36. АП-965-19 (Хајрудин Хукић)

37. АП-930-19 (Ленка Чабрило)

38. АП-2639-19 (С. Г.)

39. АП-1635-20 (Сенада Јелин)

40. АП-4714-19 (Армин Имамовић)

41. АП-4679-19 (Ахмет Нефић)

42. АП-3625-19 (Ева Лопандић)

43. АП-2943-20 (Uniqa osiguranje д.д. Сарајево)

44. АП-4901-19 (Стјепан Керошкић)

III Одлуке о допустивости prima facie

IV Одлуке о допустивости - Одјел за допустивост

V Одлуке о обустави поступка

VI Разно

Предсједник
Уставног суда Босне и Херцеговине
Златко М. Кнежевић

Подијели