Дневни ред 110. Сједнице Великог вијећа

На основу чл. 10. и 36. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине - Пречишћени текст («Службени гласник Босне и Херцеговине» број 94/14), заказујем

110. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине
за 23. јуни 2020. године

Дневни ред:

I. Разматрање и усвајање записника са 109. сједнице Великог вијећа одржане електронским путем 4. 6. 2020. године

II. Меморандуми о преиспитивању одлука Уставног суда БиХ

1. АП-3852/17

2. АП-1921/17

3. АП-313/18

4. АП-3208/18

5. АП-5599/18

6. АП-2047/19

7. АП-2984/19

8. АП-1472/19

9. АП-3007/19

10. АП-2081/19

11. АП-3158/19

12. АП-3838/19

13. АП-4130/19

14. АП-4581/19

15. АП-4489/19

16. АП-4232/19

17. АП-4585/19

18. АП-4063/19

III. Рјешења о преиспитивању одлука Уставног суда БИХ

1. АП-4628/19

IV. Одлуке о меритуму

1. АП-4405-18 (Сакиб Пашалић)

2. АП-4452-18 (Един Сакоч)

3. АП-5544-18 (Милорад Малетић)

4. АП-222-20 (Милан Благојевић)

5. АП-4410-18 (А. Ж.)

6. АП-5152-18 (Слободан Симић)

7. АП-1074-20 (Селведин Булбул)

8. АП-1150-20 (Којо Николић)

9. АП-1482-20 (Санел Ђалић)

10. АП-3776-18 (С. К.)

11. АП-3636-18 (Општина Какањ)

12. АП-4339-18 ("Грађење" д.о.о. Бхаћ)

13. АП-5826-18 (Милутин Лазић)

14. АП-1876-20 (С. Д.)

15. АП-6066-18 ("Бјелашница" а.д. у стечају)

16. АП-6109-18 (Расим Неретљак)

17. АП-5391-18 (Шахида Хандан)

18. АП-5847-18 (Град Ливно као правни слиједник Општине Ливно)

19. АП-5647-18 ("КОП" д.о.о. Јелах)

20. АП-5704-18 (Јордан Мојсић)

21. АП-4076-18 (Драгољуб Лукић)

22. АП-4984-18 (Зумрета Омерхоџић)

23. АП-4364-18 (Никола Лиовић)

24. АП-3463-18 (С. А.)

25. АП-6422-18) (Х. Х.)

26. АП-5254-18 (Е. Ш.)

27. АП-4825-18 (Борислав Ракић)

28. АП-5086-18 (Мирзет Церић)

29. АП-4229-18 (Абдулах Хаџић)

30. АП-4632-18 (Ернард Неслановић)

31. АП-6714-18 (Лејла Даутбашић)

32. АП-7172-18 Махир Пјанић)

33. АП-6619-18 (Вид Ивановић)

34. АП-6034-18 (Слободан Стајић)

35. АП-5383-18 1 (Гордан Сркаловић)

36. АП-6366-18 (Данијел Видовић)

37. АП-4436-19 (Volkswagen Сарајево Д.О.О. Вогошћа)

38. АП-7595-18 (Сенад Омеровић)

39. АП-4803-18 (MIK Company д.о.о. Мостар)

40. АП-5118-18 (М. В.)

41. АП-4042-18 (Микрокредитно друштво Микрофин д.о.о. Бања Лука)

42. АП-7512-18 (Гордана Делић)

43. АП-7326-18 (А. М.)

44. АП-6009-18 (М. С.)

45. АП-5848-18 (Драгица Бркан)

46. АП-5646-18 (Трговачко друштво "Прогрес" д.о.о. Зеница)

47. АП-6508-18 (Лепосава Роквић и др.)

48. АП-5219-18 (Ајиша Мазић)

49. АП-5094-18 (Р. М.)

50. АП-1632-19 (Натрон д.д. Маглај)

51. АП-1717-19 (Гојко Марковић, вл. СЗ "Браварска радња" Баре Добој)

52. АП-4825-19 (Р. Т.)

53. АП-485-19 (Адис Бајрамовић)

54. АП-231-19 (Хајрудин Геровић)

55. АП-3543-18 (Мартина Месић)

56. АП-5602-18- ("Натура Раме" д.о.о. Прозор-Рама)

57. АП-6147-18 (Јасмин Делић)

58. АП-5794-18 (Комерцијална Банка а.д. Бања Лука)

59. АП-5795-18 (Комерцијална Банка а.д. Бања Лука)

60. АП-5432-18 (Ивица Рашо)

61. АП-5750-18 (Е. З.)

62. АП-6423-18 (НЛБ Банка д.д. Сарајево)

63. АП-6411-18 (Јеленка Бојовић)

64. АП-6388-18 (Е. Е.)

V. Одлуке о допустивости – prima facie

VI. Одлуке о допустивости - Одјел за допустивост

Предсједник
Уставног суда Босне и Херцеговине
Златко М. Кнежевић

Подијели