Дневни ред 105. сједнице Великог вијећа

На основу чл. 10. и 36. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине - Пречишћени текст

(«Службени гласник Босне и Херцеговине» број 94/14), заказујем

105. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине
за 8. април 2020. године

Дневни ред:

I. Разматрање и усвајање записника са 104. сједнице Великог вијећа одржане електронским путем 26. 3. 2020. године

II. Одлуке о меритуму

1. АП-2741-18 (Нестро Петрол а.д. Бања Лука)

2. АП-34-20 (RASSL BEATRIX)

3. АП-480-20 (Родољуб Гајић)

4. АП-2701-18 (С. О.)

5. АП-1775-18 (Милан Балабан)

6. АП-4575-19 (Миладин Видачковић)

7. АП-4927-19 (Денис Бешић)

8. АП-41-20 (Стефан Радовановић)

9. АП-2194-18 (М. С.)

10. АП-3358-18 (Град Тузла)

11. АП-3165-18 (Sberbank а.д. Бања Лука)

12. АП-3523-18 (Алмир Алукић)

13. АП-3112-18 (Република Српска)

14. АП-3198-18 (Аида Мердан)

15. АП-3143-18 (Општина Бугојно)

16. АП-945-18 (Мирко Крајишник)

17. АП-3245-18 (Мехо Бешић)

18. АП-2371-18 (Ана Ростохар)

19. АП-2661-18 (Sarah Cooper)

20. АП-3332-18 (Шефкија Дацић)

21. АП-627-20 (Слободан Самарџија)

22. АП-3017-18 (Фахрудин Авдичевић)

23. АП-896-20 (Авдија Ковачевић)

24. АП-141-20 (Селвер Салимовић)

25. АП-513-20 (А. С.)

26. АП-2659-18 (Алмир Муминовић)

27. АП-3290-18 (Томислав Грабовац)

28. АП-2750-18 (Хатија Батаковић)

29. АП-2980-18 (Славче Игњатов)

30. АП-3097-18 (Маркетинг Миња д.о.о. Бања Лука)

31. АП-3144-18 (Михаела Трупл)

32. АП-3412-18 (З. Д.)

33. АП-2590-18 (Стамбена Заједница "Дрина" Вишеград)

34. АП-4024-18 ("CO.MET.FER" S.P.A. CESSALOTO(TV) Via Piovega Cap 31040)

III. Одлуке о допустивости – prima facie

IV. Одлуке о допустивости – Одјел за допустивост

V. У предмети

Предсједник
Уставног суда Босне и Херцеговине
Златко М. Кнежевић

Подијели