Дневни ред 103. сједнице Великог вијећа

На основу чл. 10 и 36 Правила Уставног суда Босне и Херцеговине-

пречишћени текст («Службени гласник Босне и Херцеговине» број 94/14), заказујем

103. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине
за 11. 3. 2020. године

која ће почети у 9:30 часова

Дневни ред:

I Усвајање записника за 102. сједнице Великог вијећа од 19. 2. 2020. године

II Одлуке о меритуму

1. АП-1888-18 (Зоран Грмуша)

2. АП-2202-18 (Васкрсија Вујиновић)

3. АП-4576-19 (Којо Николић)

4. АП-4847-19 (Самир Моралић)

5. АП-4962-19 (Амир Ковачевић)

6. АП-632-18 (М.Б.)

7. АП-3995-19 (С. В.)

8. АП-2066-18 1 (Наташа Зелинчевић)

9. АП-1850-18 (Опћина Центар Сарајево)

10. АП-821-18 ("GROMEX" d.o.o. Тузла)

11. АП-2438-18 (Гази Хусрев-бегов вакуф у Сарајеву)

12. АП-3080-18 (Наташа Каран Стевић)

13. АП-2858-18 (Горан Шикањић)

14. АП-2030-18 (Љ. К.)

15. АП-2140-18 (Душанка Тегелтија)

16. АП-2868-18 (Камин д.о.о. Посушје)

17. АП-2121-18 (Јасна Биковић)

18. АП-2442-18 (Зоран Ковачевић)

19. АП-2516-18 (Сандра Симић)

20. АП-2508-18 (Адвокат Слободан Перић)

21. АП-2903-18 (С. М.)

22. АП-2471-18 (Срђан Праштало)

23. АП-2679-18 (Џевдета Мешић)

24. АП-2129-18 (Хамид Драковац)

25. АП-85-20 (Авдија Ковачевић)

26. АП-4967-19 (Недељко Дукић)

27. АП-4298-19 (Јаворка Вулетић)

28. АП-2151-18 (Јадранка Богдановић Гаћановић)

29. АП-2582-18 (Маријана Главаш)

30. АП-2321-18 (Пољоопрема д.д.)

31. АП-2443-18 (Илда Вишћа)

32. АП-1783-18 (Фикрета Ливадић)

33. АП-3775-18 (Милославка Лујић)

34. АП-3979-18 (Чедомир Пејаковић)

35. АП-2540-18 (Ненад Ћуковић)

36. АП-2485-18 (Миле Вуковић)

37. АП-1657-18 (Бензинска пумпа Шабановић-Бенз д.о.о. Живинице)

38. АП-1852-18 (Миладин Стјепановић)

39. АП-1795-18 (Расим Суљановић)

40. АП-1972-18 ("Жувела ХБ" д.о.о. Столац)

III Одлуке о допустивости – prima facie

IV Одлуке о допустивости- одјел за допустивост

V Одлуке о обустави поступка

VI Разно

Предсједник
Уставног суда Босне и Херцеговине
Златко М. Кнежевић

Подијели