Дневни ред 129. сједнице Великог вијећа

На основу чл. 10 и 36 Правила Уставног суда Босне и Херцеговине – пречишћени текст („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 94/14), заказујем

129. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине
за 5. мај 2021. године

Дневни ред:

I    Разматрање и усвајање записника са 128. електронске сједнице Великог вијећа од 21. априла 2021. године

II    У предмети

1.    У-6-21 (С. А.)

III    Одлуке о меритуму

1.    АП 3273-19 (М. К.)       
2.    АП 2609-19 (Фонд здравственог осигурања Републике Српске)       
3.    АП 4694-19 (Исмета Паљевац)       
4.    АП 4588-19 (Сањин Синановић)       
5.    АП 4430-19 (Зорана Талић)       
6.    АП 4703-19 („Аутоцентар Меркур“ д.о.о. Бања Лука)       
7.    АП 3692-19 (Милан Вукшић)       
8.    АП 4090-19 (Анђа Дринић)       
9.    АП 4229-19 (Anna Ryzantseva)       
10.    АП 3701-19 (Н. В.)       
11.    АП 4574-19 (М. Ј.)       
12.    АП 2997-19 (Мирко Атељевић)       
13.    АП 2791-19 (Е. Т.)       
14.    АП 667-21 (Драгица Церовина)       
15.    АП 3313-19 („Гранд МС“ д.о.о. Витез)       
16.    АП 3399-19 (Жупанија Западнохерцеговачка)       
17.    АП 3983-19 (Раденко Ђурђевић)       
18.    АП 3337-19 (И. П.)       
19.    АП 3270-19 (М. Џ.)       
20.    АП 2100-19 (Мухамед Кадирић)       
21.    АП 4519-19 (М. Б.)       
22.    АП 3783-19 (Даут Тихић)       
23.    АП 3400-19 (Зоран Вишекруна)       
24.    АП 3303-19 (Миленко Видаковић)       
25.    АП 3886-19 (Љубица Бранковић)       
26.    АП 3900-19 (С. Б.)       
27.    АП 4600-19 (Муневера Чутуна)       
28.    АП 3679-19 (Ангелина Елчић)       
29.    АП 532-21 (А. Ћ.)       
30.    АП 4570-19 (Сенад Латић)       
31.    АП 4334-19 (О. Ч.)       
32.    АП 4596-19 („Комотин“ д.о.о. Јајце)       
33.    АП 4634-19 („Арагоста“ д.о.о. Бања Лука)       
34.    АП 4806-19 (Слободан Боројевић)       
35.    АП 3694-19 (Хелмедин Муратовић)       
36.    АП 3489-19 (Зденко Главочевић)       
37.    АП 5007-19 (С. И.)       
38.    АП 4952-19 (Босна и Херцеговина)       
39.    АП 2021-20 (Дарио Рукавина)       
40.    АП 2686-20 (Мирзет Љубијанкић)       
41.    АП 444-20 (Шефик Мухаџић)       
42.    АП-2524-20 (Јасенка Потогија)       
43.    АП 3330-20 (Р. Б.)       
44.    АП 3325-20 (Т. В.)       
45.    АП 3290-20 (З. М.)       
46.    АП 3419-20 (Зоран Тешановић)       
47.    АП 3291-20 (Ц. Д.)       
48.    АП 1462-20 (Јерко Ливанчић, власник СЗР Пекара „La Punt“ Витез)       
49.    АП 1305-20 (Мујо Мујић)       
50.    АП 1480-20 (С. Б.)       
51.    АП 909-20 (Никола Зорић)       
52.    АП 1654-20 (Сафета Гарчевић)       
53.    АП 920-20 (Град Градачац - правни сљедник Општине Градачац)       
54.    АП 1879-20 (Митар Ивић)       
55.    АП 1385-20 (Јагода Јовановић)       
56.    АП 3353-20 (Расим Музаферовић)

IV    Одлуке о допустивости – prima facie

V    Одлуке о допустивости – Одјел за допустивост

VI    Разно

Предсједник
Уставног суда Босне и Херцеговине
Златко М. Кнежевић