85. sjednica Malog vijeća i 56. sjednica Vijeća od pet sudija

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je dana 8. 11. 2007. godine, održao 85. sjednicu Malog vijeća, a nakon toga i 56. sjednicu Vijeća od pet sudija. Na sjednici Malog vijeća Ustavni sud je odbio kao neosnovana dva zahtjeva za donošenje privremenih mjera dok je na Vijeću od pet sudija Sud riješio 69 predmeta. Ustavni sud je između ostalog usvojio apelaciju Senade Dežmić, Enise Rustemović i Senije Dežmić podnijetu protiv presude Kantonalnog suda u Tuzli kojom je odbijena tužba apelantica podnijeta protiv Tuzlanskog kantona radi isplate regresa. Ustavni sud je zaključio da postoji povreda prava na pravično suđenje kada drugostepeni sud preinači prvostepenu presudu i odbije tužbeni zahtjev za isplatu regresa, pozivajući se na nepostojanje propisa kojim se utvrđuje visina regresa za apelantice, iako je samo pravo na regres utvrđeno Zakonom. Ustavni sud je dalje usvojio apelaciju Midhata Smajkića podnesenu protiv presude Apelacionog suda Brčko Distrikta donijete u postupku koji se odnosio na povrat pokretnih stvari. Ustavni sud je zaključio da je osporenim presudama Apelacionog suda povrijeđeno pravo na pravično suđenje i pravo na imovinu jer Apelacioni sud u žalbenom postupku nije dao razloge za odlučne činjenice, a u postupku po reviziji nije suštinski odgovorio na prigovor o izuzeću sudije člana Žalbenog vijeća iako je, prema članu 314. Zakona o parničnom postupku Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine, bio obavezan na to, jer se radi o prigovoru koji ukazuje na bitnu povredu postupka, što upućuje na zaključak da je došlo do proizvoljnosti u primjeni pozitivnopravnih odredaba. Povreda prava na imovinu proizlazi iz činjenice da miješanje u apelantovo pravo na imovinu nije bilo na osnovu zakona.
Подијели